220825 Brezel Bad Urach 2
EU:s medlemsländer ska snart ta ställning till framtiden för glyfosat. Tysklands gröna jordbruksminister Cem Özdemir vill rösta nej till ett förnyat tillstånd för glyfosat. FOTO: BMEL
Jordbruk EU

EU föreslår grönt ljus
för glyfosat tio år framåt

I oktober ska EU:s medlemsländer ta ställning till ett fortsatt tillstånd på tio år för det kontroversiella ogräsmedlet glyfosat. Tillståndet går ut den 15 december. Åtminstone Tyskland och Österrike ställer sig kritiska till en förlängning.

Glyfosat hör till de kanske mest testade och beprövade medlen som används inom jordbruket, både globalt och i den europeiska unionen. Enligt expertisen är glyfosat ett tryggt verktyg för jordbrukarna men långtifrån alla delar meningen.

Enligt kommissionens förslag ska de enskilda medlemsländerna förlänga tillståndet för glyfosat med tio år. Med rätta skulle fristen ha förlängts med femton år, men det häftiga motståndet har föranlett kommissionen att pruta på ambitionerna.

Den verksamma substansen i den omstridda herbiciden har sedan långa tider genomgått analyser av den ena expertgruppen efter den andra. Riskbedömningen har genomförts av experter från de fyra medlemsländerna Nederländerna, Frankrike, Sverige och Ungern.

Parallellt har dessutom riskbedömare och sakkunniga från andra medlemsländer deltagit i bedömningen. Argumentet har samlats i det vetenskapliga forskningsmaterial som ligger till grund för ett godkännande inför nästa tioårsperiod.

Riskfritt att använda

Glyfosat används inom jordbruket i praktiskt taget hela världen utan större dramatik. Medlet lanserades för första gången 1974 av USA-koncernen Monsanto. År 2000 löpte patentet ut, varefter preparatet också får saluföras av andra tillverkare.

I Europa pågår sedan många år en häftig dragkamp om glyfosat mellan miljöorganisationer och jordbrukslobbyn. Miljöorganisationerna hävdar att glyfosat är en fara för människor och miljön, vilket tillbakavisas av industrin och användarna.

Glyfosatets effekter är inte att ta fel på. Det visar bland annat resultaten på tyska grönytor där ogräs numera bekämpas manuellt. Sedan de tyska järnvägarna förbjöd glyfosatet, har många banor muterat till ”gröna tunnlar” som ställvis stör lokförarnas sikt.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa blev i juli klar med sin utvärdering om ett förnyat godkännande av glyfosat. Resultatet var väntat. Experterna försäkrar att substansen inte ger upphov till skador på varken människor eller miljön.

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA drog slutsatsen att effekterna på hälsan för människor, djur och miljön inte identifierade några kritiska problemområden. Det tyder på att glyfosat inte medför några säkerhetsproblem.

Riskbedömningen genomfördes av experter från de fyra EU-länderna Nederländerna, Frankrike, Sverige och Ungern. I processen deltog också vetenskapliga riskbedömare från andra medlemsländer.

EU-länderna röstar inom kort

Kommissionens förslag ska nu överlämnas till de 27 EU-länderna för omröstning. En kvalificerad majoritet på minst 15 av de 27 länderna, som dessutom ska representera minst 65 procent av EU:s befolkning, krävs för att stöda eller blockera förslaget.

Beslutet om förlängning väntas tidigast i medlet av oktober. Om ingen majoritet kan fastställas i medlemsländernas omröstning för eller emot förslaget, kan kommissionen överklaga eller ta ansvaret och fatta ett definitivt beslut.

Kommissionens förslag diskuteras av medlemsländernas företrädare i EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder (PAFF-kommittén). Medlemsländerna förväntas rösta den 12 och 13 oktober.

Tyskland och Österrike röstar sannolikt mot förslaget. Österrikes parlament har tidigare antagit en resolution om detta på initiativ av de gröna. Resolutionen förutsätter att regeringen röstar mot en förlängning på EU-nivå.

Tysklands gröna agrarminister Cem Özdemir vill likaså rösta nej till glyfosat i EU. Så länge det inte kan uteslutas att glyfosat skadar den biologiska mångfalden får glyfosat inte användas, fastställer han i en intervju för jordbrukssajten TopAgrar.