28123553349 A1E3D0Bf47 O
Med 95 miljoner konsumenter hör Vietnam till de mest dynamiska ekonomierna i Sydostasien och erbjuder enorma chanser för europeiska exportörer och investerare.
Jordbruk Skogsbruk EU Globalt Marknad

EU breddar vägen för handel med Vietnam

EU-kommissionen har godkänt förslaget till ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Vietnam. Därmed har parterna breddat vägen för fastare handelsförbindelser och en avveckling av tullarna inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Förslaget syftar till en stegvis avveckling av tullarna inom jordbrukssektorn. Efter en övergångstid av fem år ska det bli möjligt att exportera tullfria mejeriprodukter till Vietnam. I dag är tullsatserna upp till 20 procent.

För nedfryst griskött har förhandlarna enats om en övergångsperiod på sju år fram till en komplett avveckling av tullarna. Motsvarande övergångstider för nötkött är tre år och för fågelkött tio år.

Det sydostasiatiska landet får i sin tur fritt tillträde till EU-marknaden för jordbruksvaror, med undantag för sensibla produkter. För ris, socker och ägg har parterna enats om begränsade kontingenter.

Vietnam kommer att avskaffa 65 procent av alla tullar på EU-produkter genast då avtalet träder i kraft. Vietnam har dessutom godkänt 169 geografiska produktbeteckningar som gäller i EU. Omvänt omfattar avtalet 39 beteckningar på den vietnamesiska sidan.

Viktig marknad för EU-produkter

Enligt handelskommissionär Cecilia Malmström erbjuder Vietnam enorma chanser för europeiska exportörer och investerare. Med 95 miljoner konsumenter hör Vietnam till de mest dynamiska ekonomierna i Sydostasien.

Vietnam har en snabbt växande medelklass och en ung och företagsam befolkning. Avtalet med Vietnam kommer dessutom att bidra till att sprida europeiska livsmedelsstandarder till nya regioner, säger Malmström.

Vietnam är efter Singapore EU:s nästviktigaste handelspartner inom frihandelsområdet Asean. Handeln med varor motsvarar redan i dag ett årligt belopp av 47,6 miljarder euro. Handeln med tjänster värderas till 3,6 miljarder euro.

I dag exporterar EU i första hand maskiner och motorfordon till Vietnam. Andra viktiga grupper är kemiska produkter och jordbruksprodukter. Omvänt importerar EU utrustning för telekommunikation, kläder och livsmedel från Vietnam.

Härnäst ska handelsavtalet godkännas av rådet och parlamentet. EU har dessutom undertecknat ett partnerskapsavtal med Vietnam som bland annat reglerar olaglig skogsavverkning och certifiering av virke som importeras från Vietnam.

Avtalet med Singapore är klart

EU har också undertecknat ett frihandelsavtal med Singapore, som är den europeiska unionens viktigaste handelspartner inom Asean. Enbart varuhandeln har ett årligt värde av 53,3 miljarder euro.

Handelsavtalet med Singapore kommer att undanröja nästan all resterande tullar på varor från EU. Enligt kommissionen förenklar avtalet handeln med varor som elektronik, livsmedel och läkemedel, samtidigt som den gröna tillväxten stimuleras.

Avtalet är tredelat med separata överenskommelser för handel, investeringar och fördjupat samarbete. Handelsavtalet eliminerar de flesta handelshinder som har bromsat exporten mellan EU och Singapore.