Jordbruk EU Marknad

EU bidrar igen till hälsosam skolmat

EU-programmet för frukt, grönsaker och mjölk återupptas då skolorna igen har börjat i alla delar av Europa. Antalet deltagande skolor ökar hela tiden. Under skolåret 2017/2018 nådde initiativet för sunda matvanor över 30 miljoner skolelever i EU.

Syftet är att lära eleverna att äta hälsosamt. Via EU-programmet delas frukt, grönsaker och mjölkprodukter ut i skolorna. Dessutom arrangeras undervisning där eleverna informeras om hälsosam mat och får lära sig hur maten produceras.

Det är viktigt att veta varifrån maten kommer. Bakom varje måltid ligger hårt arbete, kommenterar agrarkommissionär Phil Hogan. EU:s skolprogram bidrar med kunskap om jordbruk och matproduktion.

Samtidigt får eleverna vänja sig vid kvalitetsprodukter med högt näringsvärde. Det är viktigt i en omgivning som inte sällan lockar med skräpmat. Det är aldrig för tidigt att lära sig att njuta av bra och god mat, tillägger Hogan.

Enligt programmet ska 150 miljoner euro varje år användas för frukt och grönsaker och 100 miljoner euro för mjölk och andra mjölkprodukter. Programmen för mjölk och frukt arrangeras sedan mer än tio år.

Alla EU-länder deltar i hela paketet med undantag för Sverige och Storbritannien, som bara är med i skolmjölksprogrammet. Budgetanslaget till varje land baseras på antalet skolelever och storleken av de belopp som har använts tidigare år.

De nationella anslagen till alla 28 medlemsländer som deltar i programmet antogs redan tidigare i år av kommissionen. Medlemsländerna kan komplettera EU-stödet med nationellt stöd för att tilläggsfinansiera programmet.

Vid valet av produkter tas hänsyn till hälsa och miljö, säsong, variation och tillgång. Länderna får främja lokala och regionala inköp, ekologiska produkter, närmat, miljöfördelar och jordbruksprodukter med skyddad beteckning.

Finland får i år 1,6 miljoner euro ur CAP-budgeten för frukt och grönsaker och drygt 3,8 miljoner euro för mjölk. De högsta beloppen går till Tyskland, Italien, Frankrike och Polen.