Jordbruk EU

EU-bank främjar teknik
som räddar tuppkycklingar

Europeiska investeringsbanken EIB har beviljat en kredit till ett värde av 40 miljoner euro till ett holländskt företag som utvecklar en teknik för könsbestämning av kycklingar. Tekniken ska förhindra den rutinmässiga avlivningen av nykläckta tuppkycklingar.

Varje år måste miljontals tuppkycklingar malas till döds direkt efter kläckningen. Eftersom tuppar inte duger inom äggproduktionen måste de avlivas direkt. Dödandet av nyfödda tuppkycklingar betraktas som oetiskt och barbariskt.

Tyskland och Frankrike har nyligen förbjudit avlivning av tuppkycklingar med förhoppningen att andra EU-länder följer exemplet. Än så länge har intresset varit svagt. Det är osäkert om ett förbud kommer att accepteras av alla medlemsländer.

Det holländska agritech-företaget In Ovo har utvecklat en teknik som gör det möjligt att fastställa kycklingens kön redan i själva ägget efter nio dagars inkubation. Prover på äggen genomförs på förhand i en snabb process.

In Ovos screening går under benämningen Ella-teknologi. Screeningen sker med hög hastighet som inte nämnvärt fördröjer processerna i kläckeriet. Enligt In Ovo tar proceduren endast en sekund i anspråk.

Med hjälp av masspektrometri analyseras koncentrationen av en specifik biomarkör. Konkret innebär tekniken att endast värphöns kläcks i systemet. Om kläckäggen könsbestäms som hanar, stoppas inkubationen så att hankycklingen inte kläcks.

In Ovo kommer att investera krediten för att ytterligare finslipa Ella-teknologin och framställa fler maskiner. De holländska företagarna ser fram emot att leverera fler maskiner till marknaderna.

Krediten ska dessutom påskynda utvecklingen av In Ovos nya teknikplattform som ska optimera kläckningsprocessens miljöaspekter. Företaget utvecklar kontinuerligt med nya innovationer som ska förbättra fjäderfäsektorns uthållighet.

EU-kommissionären Stella Kyriakides med ansvar för hälsa och matsäkerhet betraktar initiativet som ett nytt framsteg i riktning mot en uthållig jordbrukssektor och ett led i arbetet för att ytterligare stärka EU-normerna för djurskyddet.