Lpx 00016711
Ukraina försöker exportera spannmål ut i världen via östeuropeiska EU-länder. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

EU avvärjde handelstvist
om tullfri ukrainsk spannmål

EU-kommissionen har med möda avvärjt en handelstvist om transporten av exportspannmål från Ukraina till tredjeländer via fem östeuropeiska EU-länder. Friden är återställd till en kostnad av 100 miljoner euro ur jordbrukets krisreserv.

Ukraina producerar spannmål och en lång rad jordbruksprodukter. Kriget har kännbart reducerat produktionen men det utpräglade jordbrukslandet har med framgång lyckats upprätthålla ett begränsat krisjordbruk.

Landet har ofta betecknats som Europas kornbod. Ett problem är exporten av landets jordbruksprodukter. Spannmålen måste till stora delar mödosamt exporteras ut i världen via Svarta havet, där Ryssland utövar en stark kontroll.

Detta har tvingat Ukraina att dirigera om transporterna över landvägen västerut. EU har på sitt håll försökt stöda de alternativa exportvägarna genom att häva eller lätta tullarna på jordbruksprodukter från Ukraina.

De senaste månaderna har transporterna av spannmål och andra jordbruksprodukter från Ukraina ökat kännbart. Trafiken med vete, majs, raps och solrosfrö rullar mot nordväst, genom de östeuropeiska EU-länderna.

Läckande transporter

Enligt regeringarna medför transporterna betydande problem för transitländernas jordbruksmarknader. Priserna på centrala agrarprodukter uppges ha fallit regionalt, med risk för en dumpning av den allmänna prisnivån i respektive länder.

Detta föranledde Polen, Ungern, Bulgarien, Slovakien – senare också Rumänien – att ryta till. Ländernas regeringar hävdar att transporterna läcker på vägen. Trafiken måste stoppas, då spannmål och andra produkter avyttras till reducerade ”specialpriser”.

Regeringarna har hotat att stoppa importen av ett brett urval tullfria ukrainska jordbruksprodukter, inklusive spannmål. Då började alarmklockorna ringa i Bryssel, eftersom åtgärderna skulle strida mot EU:s regler om fri rörlighet för varor.

Kommissionen snickrade i all hast samman ett paket med ”förebyggande åtgärder” mot transporter av fyra ukrainska produkter, vete, majs, raps och solrosfrö. Ifrågavarande produkter får endast transporteras genom de östeuropeiska EU-länderna.

Polen, Ungern, Slovakien, Rumänien och Bulgarien hade önskat sig ett betydligt bredare spektrum av varor för ifrågavarande transitering. Detta gick kommissionen emellertid inte med på.

Enligt villkoren får produkterna varken lagras eller saluföras på vägen. Transporterna måste passera området komplett utan omlastning. Begränsningarna uppges basera sig på en skyddsklausul med avseende på handel med Ukraina.

Pengar från EU:s krisreserv

De fem östeuropeiska EU-länderna ska dessutom blidkas med lämpliga ekonomiska kompensationer. Handelskommissionär Valdis Dombrovskis har lovat att betala länderna 100 miljoner euro ur jordbrukets krisreserv.

Enligt den tyska jordbrukssajten Agrarheute erhåller Polen det högsta beloppet, omkring 39 miljoner euro. Rumänien får 30 miljoner, Ungern 16 miljoner, Bulgarien 10 miljoner och dessutom får Slovenien 5 miljoner ur krisreserven.

Ukrainas regering uppges vara tillfreds med överenskommelsen om jordbruksprodukter mellan EU och de östeuropeiska länderna. Enligt landets finansminister Serhiy Marchenko skulle Ukrainas export skadas allvarligt av en blockad.

Under ett möte med EU:s finansministrar i Stockholm uppgav Marchenko att Ukraina kommer att behöva ekonomiskt stöd till ett belopp av minst 18 miljarder euro under det kommande året. För närvarande åtgår hälften av landets budget till militära utgifter.

Innevarande år erhåller Ukraina 18 miljarder euro från EU. Kommissionens viceordförande Valdis Dombrowskis ansåg att det fortfarande är för tidigt att diskutera exakta belopp. Det är också oklart hur kriget kommer att utvecklas, tillade Dombrowskis.