1681748266714 20230417 Ep 148521 B Aha Aha Eg 060
– Restaureringen måste fällas eftersom den utgör ett allvarligt hot mot livsmedelsproduktionen i Europa, säger Europaparlamentariker Petri Sarvamaa (Saml./EPP). FOTO: EU
Jordbruk Skogsbruk EU

EPP vill fälla EU:s
restaureringsförordning

Europaparlamentets största parti EPP (Europeiska folkpartiet) har meddelat att de vill fälla EU:s restaureringsförordning. Dessutom vill man också bli av med förslaget till förordning om bekämpningsmedel inom jordbruket.

– Restaureringen måste fällas eftersom den utgör ett allvarligt hot mot livsmedelsproduktionen i Europa. Vi har tvistat om det här länge i parlamentet, och nu måste spelet blåsas av, sade Europaparlamentariker Petri Sarvamaa (Saml./EPP) till Maaseudun Tulevaisuus.

EPP har hänvisat till att underlätta trycket på jordbruket och förbättra förutsättningarna för livsmedelsproduktionen. Förordningen om bekämpningsmedel har avfärdats som fullständigt oproportionerlig.

Kommissionen har heller inte kunnat redogöra för vad förordningen bygger på, eller hurdana följder den kunde få.

Sarvamaa beskriver EU-parlamentets miljöutskotts makt som för stor, samt som en institution där kommissionens gröna målsättningar omformas i allt extremare riktning. Han påpekar att de grönas, vänsterns, socialdemokraternas och liberalernas offensiver mot lantbruket blivit systematiska.

Europaparlamentariker Elsi Katainen (Cent./Renew) som sitter i jordbruksutskottet gav också sin syn på förordningen.

– Det finns så många tokiga saker i restaureringen att den för min del får falla om inte helheten kan bearbetas i en sundare riktning. De största problemen tangerar skogen, torvmarker och jordbruksekosystem.

Metsäteollisuus ry har indikerat en liknande positionering, där man ser att förordningen gärna får fällas om den inte kan förbättras från sin nuvarande form.

Också MTK:s skogsdelegations ordförande Mikko Tiirola gav på Twitter sitt stöd för EPP:s linjedragning.

– Omkull med den bara, och så får kommissionen bereda en ny. 

Detta är uttryckligen det öde som väntar om EPP får sin vilja igenom. Som tidigast kan förordningen fällas i utskottsomröstningarna i maj och juni, eller under plenum i juli.

I augusti blir det klart om förordningen går vidare. Om förordningen faller återgår den till beredningsstadiet i kommissionen.