P061153 238227
Förnuft eller hot mot naturen? Förslaget till restaurering av natur från Frans Timmermans väcker stora emotioner på olika håll. FOTO: EU
Jordbruk EU

EPP:
Förslaget om naturrestaurering
gränsar till galenskap

EU-parlamentets konservativa EPP-grupp avvisar EU-förslaget för återställande av naturen. EPP kan i egenskap av största politiska grupp möjligen stoppa kommissionens kontroversiella förordning i den förestående omröstningen i juni.

EPP-gruppen uppmanar kommissionens viceordförande Frans Timmermans att dra tillbaka förslaget till naturrestaurering. Parlamentets jordbruksutskott och fiskeriutskott har redan röstat emot förslaget med EPP:s majoritet.

På initiativ av EPP-gruppen avvisade parlamentets jordbruksutskott nyligen den planerade reformen. Trots påtryckningar från EU-kommissionen vidhöll utskottet sin åsikt med klar majoritet. Kommissionen uppmanas nu att presentera ett nytt förslag.

EPP-gruppen hävdar att förslaget gränsar till galenskap. Åtgärderna för naturrestaurering riskerar enligt EPP att dra bort en tiondel av jordbruksmarken i Europa. Enligt gruppen är åtgärden svår att förstå i den rådande försörjningssituationen.

Kommissionen argumenterar för sin del att jordbruket använder metoder som de facto hotar den biologiska mångfalden. De skador på naturen som jordbruket ställer till med, måste enligt kommissionens resonemang restaureras.

Följaktligen flammar svåra diskussioner upp som delar lägren. Bondeorganisationen Copa-Cogeca anklagar kommissionen för utpressning. Parlamentet kommer möjligen att rösta om förordningen redan före sommarpausen.

Starka emotioner

Den franska EPP-ledamöten Anne Sander utgår från att restaureringsförslaget kommer att förkastas av en majoritet i parlamentet i samband med behandlingen i juni. Sander anklagar kommissionen för att inte ta kritiken mot förslaget på allvar.

Vi säger ett klart nej till negativa förbud och kommissionens inkonsekvens. EPP har konsekvent stöttat miljöambitioner men det nya förslaget från kommissionen ignorerar allt sunt förnuft inom EU:s matproduktion, fastslår Sander.

Omröstningen understryker EPP-gruppens fasta beslut att motsätta sig lagförslag som hotar jordbrukarnas arbete och de europeiska medborgarnas matförsörjning, säger Herbert Dorfmann, som är EPP-gruppens talesman i jordbruksutskottet.

I ett uttalande riktar sig Dorfmann direkt till Frans Timmermans, som har levererat det kontroversiella förslaget. Herr Timmermans, vi behöver inga förslag där inte ens kommissionen själv känner konsekvenserna, kritiserar Dorfmann.

Dorfmann menar att EU kan nå samma mål med lokala och nationella åtgärder. Vi accepterar inga utpressningsmetoder. Parlamentet är en demokratisk institution som inte kan tolerera detta, fastställer Dorfmann.

Två utskott har redan tackat nej

Två parlamentariska utskott har redan röstat mot förslaget om naturrestaurering. Detta är exceptionellt och visar att parlamentet inte på några villkor är redo att acceptera förslaget, säger rumänen Siegfried Muresan i EU-parlamentet.

Muresan är viceordförande för EPP-gruppen med ansvar för budget och strukturpolitik. Han understryker att gruppen stöder biologisk mångfald men det nuvarande förslaget är olämpligt och måste dras tillbaka.

Enligt motståndarna genererar förslaget starkt ökade kostnader för jordbrukare, fiskare och konsumenter. Fiskeriutskottet röstade för ett avslag med kravet att EU-kommissionen måste lägga fram ett bättre och mer praktiskt inriktat förslag.

Det är rätt och riktigt att skydda naturen, men vi måste arbeta praktiskt så att målen är genomförbara för alla intressenter, säger Niclas Herbsts, som har förhandlat i frågan på uppdrag av EPP-gruppen i fiskeriutskottet.

Enligt Herbsts finns redan upp till 23 föreskrifter som är relaterade till naturrestaurering och mer än 40 texter som behandlar kommunikation, strategier och regelverk. Ytterligare en text ger inget mervärde, framhåller han.

EU-kommissionen borde hellre lägga fram andra förslag som stämmer överens med den nuvarande, befintliga lagstiftningen, anser Herbsts. EU borde gynna lösningar för att återställa ekosystem som parallellt skapar jobb inom sektorn, menar han.