Jordbruk Marknad

En stark inhemsk efterfrågan
stöder livsmedelsindustrins
konjunktur

Livsmedelsföretagen förutspår förbättringar i sina konjunkturer för de kommande månaderna. Enligt Finlands Näringsliv EK:s färska konjunkturbarometer ser branschens utsikter snäppet bättre ut än för industrin i medeltal.

Det saldotal som beskriver livsmedelsindustrins konjunkturförväntningar var i juli +1, då talet för industrin i medeltal var -10.

Trots att konjunktursvängningarna vanligtvis inte brukar vara lika skarpa i livsmedelsindustrin som inom många andra industribranscher, påverkar världsekonomins osäkerhet också efterfrågeutsikterna för mat-och dryckesföretagen.

– Livsmedel blir nuförtiden allt oftare föremål för handelspolitiska tvister. I Europa, som är den största och viktigaste marknaden för den finländska livsmedelsindustriexporten, ökar osäkerheten gällande Storbritanniens EU-utträde möjligheterna för marknadsstörningar, kommenterar direktör Heli Tammivuori på Livsmedelsindustriförbundet.

Enligt konjunkturbarometern har vårens positiva exportorderstock under sommaren vänt till negativ inom livsmedelsindustrin. Också personalantalet väntas vända nedåt efter sommarsäsongen, då sommarjobbarnas anställningar slutar.

– Försäljningsökningen inom detaljhandeln och de positiva framtidsförväntningarna är viktiga signaler för livsmedelsindustrin. Den starka konsumtionsefterfrågan på hemmamarknaden håller företagens hjul snurrande, säger Tammivuori.

Däremot höjer diverse punktskatter på livsmedel och drycker produkternas pris och försvagar konsumenternas köpkraft.

– Konsumenternas syn på den egna ekonomins utveckling är redan i nuläget svag och borde inte avsiktligt försvagas ytterligare med regeringsåtgärder. Viktigt skulle också vara att stärka efterfrågan på turism- och restaurangtjänster så att matturismens fulla potential skulle kunna utnyttjas, anser Tammivuori.