Jordbruk EU

Elstängsel ska inhägna
svenskt svinpestområde

I Sverige skärps skyddsåtgärderna mot svinpest. Ett cirka 90 kvadratkilometer stort område i Fagersta ska inhägnas med stängsel för att förhindra ytterligare spridning av ASF. Fram till senaste veckoslut hade 37 döda vildsvin påträffats i området.

Erfarenheter från andra länder visar metoden effektivt minskar smittspridningen och på sikt utrotar smittan, uppger Jordbruksverket.

Samma restriktioner kommer att gälla både i det instängslade kärnområdet och i resten av den smittade zonen. Syftet är att minska risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida sjukdomen.

Stängslet ska också minska risken för att vildsvin utanför kärnområdet ska ta sig in i området. Jordbruksverket hänvisar till erfarenheter från andra länder, som har visat att stängsel är en effektiv metod för att minska spridningen och på sikt utrota smittan.

Myndigheterna kommer nu att arbeta vidare med att fastställa den exakta dragningen av stängslet och avspärrningens beskaffenhet. Samma restriktioner kommer att gälla i det instängslade kärnområdet som i resten av den smittade zonen.