Jordbruk EU

Elektronisk rörelsevakt
finner ASF hos vildsvin

Afrikansk svinpest hos vildsvin kan dianosticeras i ett tidigt stadium för att känneteckna insjuknade djur som riskerar att smitta ner en hel flock. Tyska forskare vid Max Planck-institutet vill för ändamålet utrusta vildsvin med små rörelsesensorer.

Vildsvin som har smittats afrikansk svinpest mår dåligt och rör sig långsamt. Så lyder det grundläggande utgångsläget för en ny metod för fjärrdiagnos av ASF hos vildsvin som rör sig fritt i de europeiska skogarna.

Målet för projektet är att i god tid separera sjuka djur från friska exemplar som ännu inte har hunnit smittas ned av sina gelikar i samma flock. Forskarna vid Max-Planck -institutet i Radolzell har utvecklat en lösning som snart ska prövas i praktiken.

Forskarna har tillsammans med en grupp psykologer för ändamålet analyserat vildsvinens rörelsemönster. Genom noggranna studier upptäckte forskarna att vildsvin som mår dåligt rör sig betydligt långsammare än friska och sunda exemplar.

Problemet var att följa med och iaktta de svagare vildsvinen utan att behöva följa dem ute i naturen. Med hjälp av de små sensorerna upptäckte forskarna att vildsvin som har smittats av ASF reducerar sina aktiviteter med mellan tio och tjugo procent.

Vildsvinens aktivitetsmönster förändrades också påtagligt. Resultaten är mycket intressanta för utvecklingen av teknik för övervakning av djurens beteende i sin naturliga omgivning, fastställer de involverade forskarna.