200908 Cropzone 142 Scaled
Det tyska uppstartföretaget Crop.Zone utvecklar en australiensisk teknik för elektrisk ogräsbekämpning för den europeiska marknaden. Försöken uppges vara lovande. FOTO: Crop.Zone
Jordbruk Maskin & teknik

Elektrisk ogräsbekämpning
prövas som alternativ till kemi

EU:s gröna giv och det förestående förbudet mot glyfosat aktualiserar behovet av ny teknik för bekämpning av ogräs. Ett företag i Australien har utvecklat ett elektriskt system för ogräsbekämpning som nu ska introduceras i Europa.

För ändamålet har det tyska uppstartföretaget Crop.Zone etablerat ett samarbete med den stora koncernen Nufarm i Australien. Samarbetet syftar till att införa Nufarms hybridelektriska växtskydd på den europeiska marknaden.

Den patenterade tekniken kombinerar kemiska och fysiska processer för att skapa en ekologiskt hållbar metod för bekämpning av ogräs. Detta ska garantera en optimerad avkastning och lönsamhet i enlighet med målen för uthållighet.

Den så kallade Nucrop-tekniken uppges vara enkel men effektiv. Odlingen besprutas med en elektriskt ledande vätska, varefter strömmen slås på och ogräsen dör. Tekniken bygger på ofarlig lågspänning. Vätskan är giftfri och fyller alla normer för ekologiskt jordbruk.

Skonsam mot odlingsgrödorna

Metoden uppges vara skonsam mot odlingsgrödorna och använder mindre energi än konventionell ogräsbekämpning. Enligt Crop.Zone ska tekniken leverera ett miljövänligt alternativ för det europeiska jordbruket.

Crop.Zone har slutit ett strategiskt partnerskap med Nufarm, som uppges ha mer än 100 års erfarenhet av växtskydd. Företaget i Australien är enligt egen utsago en ledande utvecklare och tillverkare av lösningar inom växtskydd.

Nufarm med huvudkontor i Melbourne har 2.500 anställda och har etablerat sig på alla viktiga agrarmarknader. För tjugo år sedan introducerades Nufarm för första gången i Europa.

För oss som specialister på herbicider är den nya tekniken en spännande innovation som kommer att bidra till ett uthålligt jordbruk. Vi kan erbjuda ett alternativ till beprövade kemiska lösningar, säger Hildo Brilleman som är koncernens regionalchef för Europa.

För ändamålet har Crop.Zone fått ekonomisk uppbackning via en utvecklingsfond i anslutning till den tekniska högskolan i Aachen. Pengarna har använts för att ta fram en prototyp som lämpar sig för den europeiska marknaden.

Testas hos utvalda specialodlare i EU

Förra hösten byggde Crop.Zone sin prototyp på rekordtid. Maskinen har redan testats tillsammans med jordbrukare kring Aachen. Nästa steg blir att ta fram en kommersiell version för brett upplagda test hos intresserade specialodlare i olika länder.

Programmet startar redan under våren tillsammans med intresserade producenter och företagare i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Luxemburg och Schweiz. Tekniken ska prövas på olika grödor och till en början på potatisblast.

Företaget söker odlare för ett Early-Adopters -program där testgårdarna använder olika modeller för ogräshantering. I den påföljande fasen ska tekniken gradvis förbättras med sikte på en bredare marknadsintroduktion i Europa.