Dsc 8027
Juuso Joona kollar jordens struktur på en av Qvidja gårds vallodlingar. Han flankeras av Tuomas Mattila till vänster. I bakgrunden ägaren Ilkka Herlin och gårdens förvaltare Pekka Heikkinen.
Jordbruk

Ekoodlare får pris för att de
lyfter fram regenerativ odling

Odlarna Juuso Joona och Tuomas Mattila belönas med lantbruksjournalisternas informationspris ”Tiedonjyvä 2020”. De får priset för sitt kommunikationsarbete kring regenerativt jordbruk. I priset ingår ett stipendium på 500 euro som sponsrats av Luomuliitto, Förbundet för ekologisk odling.

Juuso Joona och Tuomas Mattila belönas för att de lyfter fram det regenerativa jordbrukets betydelse för lönsamheten och miljön. De har valt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till jordbrukare och odlare för att öka intresset för regenerativ odling.

Det regenerativa jordbruket förbättrar markens struktur och ger enligt expertisen bättre och säkrare skördar samtidigt som det gynnar klimatet och miljön.

Båda har aktivt deltagit i den offentliga debatten och bidragit till att göra det regenerativa jordbruket känt för allmänheten.

Joona och Mattila som också jobbar som forskare har synts mycket i Yles kanaler där de har en egen podd. Podden ”Maanviljelijän tietobaari” finns på Yle Areena. De har också gett flera intervjuer i media om regenerativ odling.

Båda har också deltagit i planeringen av onlinekursen i regenerativt jordbruk. De har bidragit med både kursmaterial och undervisning. Kursen, där också SLC finns bland medarrangörerna, handlar om hur man genom ett holistiskt jordbruk förbättrar jordbrukets lönsamhet och miljöns tillstånd.

Genom egna försök på sina ekogårdar, Juuso driver en gård i Joutseno medan Mattilas gård finns i Pusula i Lojo, har de spridit information om ekologiskt hållbar odling inte enbart till jordbrukarna utan också till övriga intressegrupper samt media.

Priset delades nyligen ut på Qvidja gård i Pargas av föreningen Maataloustoimittajat som är lantbruksjournalisternas intresseorganisation.

Dsc 8054
Tuomas Mattila och Juuso Joona testar hur erosionen påverkas av skillnaderna i jordens struktur då vatten tillförs.

Miljövänlig livsmedelsproduktion

Joona och Mattila är involverade i gårdens försöksverksamhet som är vida känd. Qvidja gård satsar på miljövänlig livsmedelsproduktion som binder kol och näringsämnen och där målet är ett renare Östersjön.

Båda deltar i försöksverksamheten i samarbete med gårdens ägare Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin.

Försöken med regenerativ odling utgör en liten del av den 140 hektar stora åkerarealen som omfattar vallodling där fodret går till gårdens djur. På gården finns höglandsboskap, hästar och får.

I försöksodlingarna fokuserar man på mångsidig växtföljd med växter som bindel kol och där regenerativa odlingsmetoder används för att förbättra jordens struktur och öka mullhalten. Med hjälp av jordförbättringsfibrer strävar man efter att öka näringsmängden och mängden organiskt material i jorden.

Ilkka Herlin är nöjd med resultat som man hittills uppnått.

– Jordförbättringsfibrerna har haft effekt. Sedan fem år tillbaka då försöken startade har jordens mullhalt ökat från 5 till 40 procent. Ju bättre jordstruktur desto bättre binder den näringsämnen. Det gör att mindre mängder näring rinner ut i vattendragen. Dessutom binder växterna mera kol. Det är positivt för både miljön och klimatet, säger Herlin.

Dsc 7951
Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin visar hur jorden på Qvidja gård mår. Masken är ett bevis på att jorden mår bra.