Jordbruk SLC

Ekoaktörer inbjuds till
utvecklings- och samarbetsmöte
på KoneAgria-mässan

Ekoaktörer inbjuds till ett utvecklings- och samarbetsmöte i samband med KoneAgrias mässa i Tammerfors torsdag 12.10.

Under det senaste året har det hänt mycket kring och inom ekobranschen i Finland. Speciellt oroväckande är att ekokonsumtionen sjunkit i Finland, de nordiska länderna och i Tyskland. De stigande livsmedelspriserna har klart också påverkat försäljningen av ekoprodukter. I fjol låg dock försäljningen av ekoprodukter fortfarande på en högre nivå än före 2019, d.v.s. före coronapandemin.

Inom SLC:s ekoutskott och projekt Eko+ har man diskuterat denna trend under möten och kommit fram till att det behövs ett möte mellan ekoaktörer och ekoproducenter hur en sådan trend kan brytas. Diskussionstillfället är planerat som informellt, d.v.s. alla mötesdeltagare får säga sin åsikt, komma med förslag m.m. Men mötet kommer att ha en mötesordförande och -sekreterare. ProLuomu rf kommer att delta och kan informera om det senaste gällande handel och export av ekolivsmedel.

Ekoaktörer och -producenter inbjuds nu till ett diskussionstillfälle i Tammerfors i samband med KoneAgria-mässan torsdag 12.10 kl.14.00-16.00 (Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tammerfors) i kabinett ”Myrsky”.

Observera att tillfället är tvåspråkigt, så att var och en pratar sitt eget språk. Vi vill gärna att deltagare anmäler sitt intresse för tillfället, så att vi vet hur många som kommer. Anmäl dig senast 9.10 till Ann-Sofi Ljungqvist (ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi, tel. 044-750 3220) eller Micaela Ström (micaela.strom@nsl.fi, tel. 044-380 7771).

Arrangörer för tillfället är SLC och Projekt Eko+. Projekt Eko+ finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EUGFJ) via Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Österbotten.