Jordbruk

Eko- och
kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 20.5

Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 20.5. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (15 %) för 2020.

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning uppgår till sammanlagt cirka 48,2 miljoner euro och ersättningen för ekologisk produktion till cirka 21,1 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med 20.5, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Utbetalningen av jordbrukarstöd som söktes år 2020 fortgår i juni med EU:s får- och getbidrag. Dessutom betalas restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande, EU:s nötdjursbidrag, miljöersättningen, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor samt avtalen om åkrar för tranor, gäss och svanar. Livsmedelsverket informerar om juni månads utbetalningsdatum när de är fastställda.