Maras Biogas 3 B Webben
För drygt en och en halv månad sedan började de ekologiska mjölkproducenterna Bjarne och Tobias Mara i Tölby i Korsholm producera biogas på gården. Huvudsyftet med investeringen är att få odlingsmässiga fördelar. Bland annat dör en stor del av ogräsfröna i processen när svämgödsel omvandlas till metangas. Gården får också ett lättlösligare sväm där kväve lättare frigörs.
Tema

Egen bioenergiproduktion
ger värme och odlingsfördelar

För några månader sedan började Bjarne och Tobias Mara producera egen bioenergi på gården. Biogasen ger både värme och många odlingsmässiga fördelar. På grund av höga elpriser kan också elproduktion...
Ersätter flis Biogasen fungerar som bränsle och fungerar som en vanlig oljebrännare som alstrar värme till anläggningarna. – Tidigare använde vi flis som bränsle, men det är nu ersatt till 80-90 procent....
Minskar spridning av ogräsfrön Inom ekologisk produktion används som bekant inte heller växtskydd. Processen när svämgödseln värms upp dödar också ogräsfrön. – Ogräs far rakt genom kon när den betar och det...
Plan på att driva torken med gas övergavs Däremot hade Bjarne en vision om att torka spannmål med gas. Men eftersom torkpannan har en förbrukning som varierar mycket är det inte...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera