Prem3
På Österbottens husdjursklubbs möte premierades alla som fått en ny hundratonnare. Från vänster: Carita Häger, John Häger (Ranckens Ranch), Anne-Mari Willman (Mikael Forsell), Jenny och Helena Broända (Åsbro Mjölk), Anne-Maj och Mikael Österberg, Gun Enholm (JSS Enholms lantbruk), Niclas Sjöskog och Jessica Flöjt.
Jordbruk

Duktiga mjölkproducenter
i Österbotten premierades

Statistik från produktionsuppföljningen visar att medelproduktionen av mjölk har ökat stadigt i Österbotten. En orsak till det är att det i landskapet finns många duktiga producenter, varav flera premierades förra veckan.

Varje år premierar Österbottens husdjursklubb r.f. de mjölkgårdar som visar upp fina resultat. Och i år fanns anledning till glädje när statistiken i produktionsuppföljningen, som handhas av ProAgria Lantbrukssällskapet, visar att mjölkproduktionen i landskapet ökar.

Medelproduktionen i Österbotten bland de gårdar som är med i produktionsuppföljningen har nu stigit till 9906 kilo per ko per år, det vill säga nästan till 10.000 kilo per år.

– Det är fråga om långsiktigt arbete som nu börjar ge resultat. Överlag går det inte att peka ut en eller ångra faktorer till produktionsökningen utan det är åtgärder i hela resultatet. Men det känns fint att Österbotten har knappat in försprånget till de övriga regionerna, säger Jessika Eklund, mjölkgårdsrådgivare på ProAgria Lantbrukssällskapet.

Satsningar i välmående

Hon räknar dock upp några viktiga faktorer. En är att det har skett framsteg i avelsarbetet och en större andel kor producerar till och med 13.000 kilo mjölk per år. Bra ensilage och större medvetenhet om och planeringen av utfodring inverkar också.

– Det har också skett investeringar i större besättningar som även syns i medelkoantalet (60.3 kor per gård) med robotmjölkning och möjlighet till fler mjölkningar per dygn. Satsningar i ökat välmående och komfort för alla djurgrupper, till exempel förbättrad kalvhälsa ger också ökad produktion, men det tar åtminstone två år innan man ser resultat av åtgärderna.

– Mer hållbara kor, det vill säga livstidsproduktionen stiger när korna lever längre, förklarar Eklund.

Hon poängterar att hög medelproduktion inte alltid behöver vara det enda eftersträvansvärda. 

– Att ha koll på sina egna produktionskostnader är viktigt och kan ge minst lika bra lönsamhet med lite lägre medelproduktion. Hög medelproduktion behöver inte betyda hög lönsamhet, säger hon.

Prem6
Varje år premierar Österbottens husdjursklubb de främsta mjölkgårdarna i Österbotten. Kategorierna är flera, däribland ”Bästa besättningen”. Den listan toppas av JSS Enholms Lantbruk med Gun Enholm som representant i mitten. Till vänster tvåan Carita och sonen John Häger (Rankens Ranch). Till höger den gård med tredje bäst produktion, Marianne (och Henrik) Gammelgård med sonen Tim.

Ranckens Ranch utmärker sig

Förra veckan premierade Österbottens husdjursklubb r.f. några av alla de duktiga mjölkproducenter som finns i landskapet. Bästa besättningen (kontrollåret 2020) premierades JSS Enholms Lantbruk i Pedersöre som hade en medelproduktion på 12.946 kilo och proteinkilo på 463. På plats två återfinns Ranckens Ranch, Nykarleby, följt av Henrik och Marianne Gammelgård i Kimo, Vörå.

Ranckens Ranch utmärkte sig också i kategorin högproducerande kor och hade tre av sina kor på plats 1-3. Även när det gäller uthålliga kor toppar Ranckens Ranch Gabriella med en livstidsproduktion på 96.633 kilo mjölk.

Ahlvik Gård Ab i Pedersöre har i sin tur den bästa avelsbesättningen följt av Henrik och Marianne Gammelgård samt Andreas Åman i Pedersöre. Bästa avelskon (rasen Ayshire) – Rexa – har Magnus Holmström medan Ahlvik Gårds L.Rintama toppar listan för rasen Holstein.

I samma kategori för finsk boskap toppar Tobia Nyman från Kronoby listan med sin LaCream.  Störst höjning av medelproduktionen hade Victor Ravald som sett över de tre senaste kontrollåren höjt produktionen med 2.947 kilo.

Inom husdjursklubben premierades också de som fått en ny så kallad hundratonnare, det vill säga en ko som hittills producerat 100.000 kilo mjölk. De gårdar som har lyckats med det är Rackens Ranch, Tom och Ulf Österbacka, Mikael Forsell, Åsbro Mjölk, Anders Knuts, Mikael och Anne-Maj Österberg, Niclas Sjöskog, JSS Enholms Lantbruk, Stubb Lantbruk och Tommy Flöjt.