Granbarkborren 1 Webben
Ett exempel på en gran som angripits av granbarkborre. Virket går visserligen ännu att använda för eget bruk, men det går inte att sälja som annat än energived. Om trädet inte är en säkerhetsrisk kan man också låta det stå kvar eftersom granbarkborren redan har lämnat det. Trädet kan fungera som naturvårdsträd och främja naturens mångfald.
Tema

Det lönar sig att kolla
granskogen för barkborrar

På grund av den torra sommaren har granbarkborren synts till på en del håll, bland annat i södra Finland. Det kanske är en god idé för skogsägarna att kolla sina granbestånd, i synnerhet om det finns sparskog med gamla granar.

Mest utsatta lär granar intill förnyelseytor vara, i synnerhet på soliga platser.

– Vid angrepp brukar det finnas brunt mjöl på marken kring stubben, säger revirinstruktör Robert Hansson vid Södra Skogsreviret.

Man kan också kolla om det finns små ingångshål i barken eller torra gröna barr på marken runt granen. Trädet kan även ha tårar av kåda längs stammen.

En bra förebyggande åtgärd är att röja bort vindfällen i skogen.

Skogsstyrelsen i Sverige ger rådet att man avverkar och transporterar bort nyangripna träd så fort som möjligt. Om man inte kan ta bort dem från skogen genast är det emellertid bättre att vänta med att avverka, tills möjligheten dyker upp.

Däremot är det inte bråttom med att ta bort redan döda granar med grå vedyta, som tappat det mesta av barken. Granbarkborren har redan lämnat sådana träd, men det kan finnas naturliga fiender till otyget kvar.

Ibland duger träden till virke för eget bruk, fastän de kan säljas bara som energived. De kan också stå kvar som naturvårdsträd.

Granbarkborren 2 Webben
Insidan av barken avslöjar att granbarkborren har varit i farten.