SLC

Delta i medlemsundersökning
– och vinn ett presentkort!

SLC genomför som bäst en medlemsundersökning för att identifiera de områden där organisationen kan utvecklas och bli ännu bättre. Undersökningen görs i samarbete med Kantar Agri Oy, som även gjort organisationens tidigare medlemsundersökningar.

Enkäten har skickats ut till medlemmar som har en fungerande e-postadress i producentförbundens lokalavdelningars och skogsvårdsföreningarnas medlemsregister.

– Varje medlems enskilda svar är viktigt för att organisationen ska gå framåt, förbättra sig och för att vi ska kunna svara på medlemmarnas förväntningar, påminner SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

För att resultaten i undersökningen skall vara tillförlitliga är det ytterst viktigt att så många medlemmar som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Alla uppgifter som gäller undersökningen behandlas absolut konfidentiellt av Kantar Agri. Det tar cirka 10 minuter att svara på frågorna. Vänligen besvara enkäten senast den 11 december.

Enkäten besvaras elektroniskt. Har du inte fått enkäten till din e-post kan du även besvara den på SLC:s webbplats genom att logga in på din medlemssida via slc.fi/medlemsenkat23. Du kan även be om länken till enkäten genom skicka e-post till info@slc.fi, uppge då även vilket producentförbund eller skogsvårdsförening du är medlem i.

Bland de som besvarat enkäten utlottas två stycken 200 euros, två stycken 100 euros och fyra stycken 50 euros mångsidiga GoGift-presentkort.