Ekofish3
Sebastian Höglund, vd för Ekofish (till vänster) och medarbetaren Andreas Segervall kommer snart att inleda fiskodling utanför Jakobstad ute till havs. De vill öka användningen av inhemsk fisk och på sikt minska importen från Norge. Bakom dem företagets fiskebåt. Vi tror på det här, säger de.
Landsbygdsnäringar

De börjar odla fisk i havet utanför Jakobstad

Snart inleder Ekofish produktionen av odlad fisk utanför Jakobstad. Det som är nytt med den här odlingen är att den inte sker vid kusten utan på öppet hav. Miljöbelastningen är därmed mycket liten, säger företagets vd Sebastian Höglund.

Efter flera år av ansökningsprocesser och byråkrati börjar det nu dra ihop sig för företaget Ekofish i Jakobstad. Efter att miljötillståndet godkändes nyligen färdigställs som bäst själva anläggningen där fisken snart ska börja odlas.

– Som företagare och fiskare är byråkratin väldigt utmanande. Det har krävt ett enormt arbete för att få börja med fiskodling och hittills har vi lämnat in ungefär 400 sidor med utredningar, analyser och rapporter. Men nu är vi snart igång och det känns väldigt bra, säger Sebastian Höglund, vd för Ekofish.

Anläggningen, eller kassen, kommer att ha en diameter på trettio meter. Just nu svetsas rören ihop och sedan ska de böjas och kopplas ihop så att den slutligen blir rund. Därefter ska starka nät som tål angrepp av säl spännas fast.

– Det är en stor kasse och tanken med det är att fisken ska ha bra med utrymme. I och med att nätet är mycket starkt kommer den att tåla grövre sjö och samtidigt fungera som sälskydd, förklarar han.

Mycket liten miljöpåverkan

Enligt Höglund har den här fiskodlingen nästan ingen miljöpåverkan alls. Det beror dels på att den kommer att finnas ute på öppet hav, cirka 2,5 kilometer från Kallan.

– Det här är den första kassen i Finland som producerar fisk ute på havet och inte i kustvatten. Det förbättrar dels fiskhälsan i och med syrehalten är hög och genomströmningen kraftigare ute på havet. Samtidigt minskar också miljöbelastningen och till saken hör att den här typen av produktion nästan inte har någon miljöpåverkan, menar han.

Ekofish har stött på motstånd från bland annat villaägare och miljöorganisationer. Det har Höglund räknat med, men han anser att kritiken mot fiskodling mestadels grundar sig på fiskodlingarna på 1980-talet som fick ett dåligt rykte.

– Då gick det åt 5 kilo foder för att producera 1 kilo fisk. Det gjordes dessutom i grunda vikar, men sedan dess har utvecklingen gått framåt. Närmaste fiskodlingen finns i dag i Kaskö och Uleåborg och jag har förståelse för att en ny odling skrämmer en del som har dåliga minnen från förr, säger han.

Enligt Höglund har miljöbelastningen från dagens odlingar minskat med över 80 procent. 

– I och med att fisken är kallblodig och flyter så kommer den inte att förbrukar lika mycket energi. Därför går det i dag åt 1,05 kilo foder på en 1 kilo producerad fisk. Beaktar vi klimatet så är fiskodling mycket fördelaktigt i och med att koldioxidavtrycket är mycket litet.

Han lyfter också fram fodret som till hundra procent är inhemskt.

– Vi använder enbart inhemsk strömming som förädlas i Kasnäs och görs till fiskpellets vid Raisio Agros foderfabrik. Att vi går in för inhemskt foder har också miljömässigt goda aspekter.

Ekofish6
De här rören ska sammankopplas och sedan böjas till en anläggning för odling av fisk. Ekofishs kasse kommer att placeras ute till havs och producera cirka 100 ton fisk per år.

Satsar på finsk regnbågslax

Det är i första hand regnbågslax som ska odlas och på sikt är också havsöring och sik med i framtidsplanerna. Den finska regnbågslaxen är grönmärkt av Världsnaturfonden WWF, vilket är den bästa möjliga klassificeringen.

Fisken kommer att matas från båt och är slaktfärdig vid 2-4 kilo. På årsbasis kommer Ekofish producera cirka 100 ton per år per kasse. Miljötillstånd finns för 700 ton.

– Nu börjar vi med den produktionsvolymen och när vi är varma i kläderna har vi planer på att utöka med lika mycket till per år. Vi har en stark tro på den här verksamheten och det finns utrymme att växa.

Företagets initiativ att investera drygt 2-3 miljoner euro tills anläggningen är klar under cirka fem års tid medför att odlingen är viktig för att Finland ska uppnå målet att öka odlingen av inhemsk fisk. På 1980-talet producerades cirka 20 miljoner kilo, men därefter har produktionen körts ned. I dag importerar Finland norsk fisk till upp till ett värde av över 300 miljoner euro per år och det vill regeringen nu ändra på.

– I dag odlas enbart cirka 13 miljoner kilo fisk i Finland och regeringen har som mål att öka produktionen så att vi producerar lika stora mängder som på 1980-talet. Som jag ser det är det nationalekonomiskt förkastligt att importera så enorma mängder fisk när vi kan odla själva, säger Höglund.

Får ett ben till att stå på

Sebastian Höglund är till vardags fiskare och hör till en minskande skara som fiskar lax och sik ute till havs. På grund av minskade kvoter och begränsningar samt predatorer som skarvar och sälar är det i dag svårt att försörja sig på enbart kustfiske. Det var på grund av den verkligheten som han gick in för att förverkliga idén med fiskodling.

– Om vi ska klara oss som företaget måste vi våga satsa. Fiskenäringens framtid hänger på att fiskare skapar fler ben att stå på. Annars skulle kustfisket dö ut på sikt och vi måste anpassa oss för att klara oss, menar han.

Nästa steg är att bygga en egen anläggning för rensning av fisk. Första året kommer Ekofish ha tre anställda.

– Parallellt med fiskodlingen kommer vi fortsättningsvis lägga ut laxfällor och sikryssjor.

Efterfrågan på inhemsk är fisk är stor och det finns många förädlingsföretag som skriker efter den produkten.

– Inhemsk odlad fisk är en bristvara lokalt och därför måste många fiskförädlare beställa mycket fisk från Norge för att täcka upp underskottet. Så vi har en stark tro på att efterfrågan på våra produkter kommer att vara stor.