Jordbruk EU

Danskarna köper
färre ekolivsmedel

Den ekologiska livsmedelssektorn i Danmark har år efter år varit bortskämd med nya försäljningsrekord. Under fjolåret bröts trenden plötsligt. Konsumenterna har mindre pengar till förfogande och måste spara.

De danska konsumenterna konsumerade färre ekologiska livsmedel under fjolåret. Enligt statistikbyrån Danmarks Statistik minskade konsumtionen av ekologisk mat nominellt med tre procent. I praktiken var minskningen betydligt större.

Mätt i kvantitet har försäljningen minskat med nio procent, då kilopriset för de flesta varor har stigit. De danska konsumenterna har betydligt mindre pengar till förfogande för mat på grund av hög inflation och stigande energipriser.

Enligt Danmarks Statistik har nedgången inom försäljningen av ekologiska livsmedel varit störst inom köttprodukter. Försäljningen av basprodukter som ekologisk mjölk och ägg har emellertid också drabbats.

Ett undantag är försäljningen av frukt och grönsaker, som har klarat sig med minimala förluster. Frukt och grönsaker är den största produktgruppen inom den danska försäljningen av ekologisk mat.

Trots nedgången inom den ekologiska försäljningen blickar producentorganisationen Landbrug & Fødevarer optimistiskt mot framtiden. Med ett ökande konsumentförtroende och en avtagande inflation kommer trenden att vända.

Trots den för tillfället negativa utvecklingen, fortsätter den danska ekologiska försäljningen av livsmedel att toppa EU-statistiken. Den danska marknadsandelen ligger på 12 procent, knappt före Österrike med 11,5 procent.