Nerz In Polen3 Jpg
Intresset för minkfarmning tar ny fart i Danmark efter en lång paus. FOTO: Presseportal.de
Landsbygdsnäringar

Danska minkfarmare
försöker sig på nystart

I samband med coronaepidemin 2020 dödades nästan femton miljoner minkar i Danmark. Då förbjöds minkfarmningen av hygieniska skäl, men nu har det tillfälliga produktionsförbudet hävts. Minkarna är på väg på väg tillbaka, åtminstone i liten skala.

De flesta danskar minns fortfarande minkskandalen med avsmak. Covid-19 blev slutet på den danska minknäringen, sedan experter hade funnit mutationer av coronavirus hos minkar. Myndigheterna befarade att smittan skulle överföras till människor.

I det sammanhanget dödades och förstördes mellan 13 och 14 miljoner minkar i samband med en grotesk aktion. Kadavren grävdes ned och senare grävdes de upp på nytt. Myndigheterna befarade fara för smittospridning.

Beslutet att slakta all dansk mink fattades av statsminister Mette Frederiksen i början av november 2020, delvis under kaotiska omständigheter. Beslutet förorsakade en häftig debatt och flera utredningar tillsattes för att följa upp åtgärderna.

Den så kallade minkkommissionen publicerade en rapport i juni förra året, där regeringens åtgärder kritiserades som grovt överdrivna. Bland annat ifrågasattes regeringens kompetens att genomföra de stränga åtgärderna.

Intresset börjar spira

Sedan skandalen har det varit relativt lugnt på den danska minkfronten, men nu har intresset hos några uppfödare igen börjat spira, rapporterar Danmarks Radio. Det tillfälliga förbudet mot uppfödning av mink upphävdes vid årsskiftet.

Uppfödarna satsar gärna på isländsk mink, som enligt uppgift är mer robust än andra minkar. Isländska minkar ska bli stammen till en ny dansk minkproduktion, hoppas den före detta minkuppfödaren Erik Vammen från Hobro.

Mink importeras även från Norge, Spanien, Polen och Finland, men isländsk mink anses vara den bästa. Det blir högsta betyg för både storlek och kvalitet. Planen är att djuren ska bli stommen för en ny dansk minkproduktion, säger uppfödaren.

Importen ska till en början omfatta 10.000 minkar, varav 2.000 djur kommer från Island. Från Norge rekvireras 750 minkar som har blivit över, efter att pälsdjursnäringen avvecklades i landet.

Förbudet togs redan 2019 av det norska Stortinget. Regeringens mål har varit att avveckla pälsdjursindustrin fram till 2025. I praktiken avvecklades branschen snabbare än så. I Norge har pälsdjursnäringen varit en viktig inkomstkälla på landsbygden.

Höga danska ersättningar

Den danska regeringen har tidigare beslutat att kompensera landets minkfarmare med sammanlagt 2,5 miljarder euro efter den katastrofala coronakrisen. Landets alla minkar måste dödas för att stoppa en mutation av coronaviruset.

Avtalet med staten ska garantera branschen en fullständig kompensation för såväl uppfödare som företag inom minknäringen. Medlen ska täcka förlorade inkomster för tio år framåt, jämte förluster av osäljbara skinn och rivning av byggnader.

Ett drygt tiotal danska pälsdjursföretagare har hittills anmält intresse att återuppta verksamheten. Före coronapandemin fanns omkring 1.100 minkfarmer i landet. Under krisen har delar av branschens stödverksamhet, exempelvis fodercentraler, upphört.

Avtalet ska garantera branschen en fullständig kompensation till såväl uppfödare som företag som är beroende av minknäringen. Medlen ska täcka förlorade inkomster för tio år framåt, inklusive förluster av icke säljbara skinn och rivning av byggnader.

Danmarks anrika auktionshus Kopenhagen Fur har avvecklats efter krisen. I praktiken har farmarna förlorat tillgången till rådgivning och olika typer av stödåtgärder som underlättar vardagen.

Enligt danska TV2 Nord måste de danska minkuppfödarna numera sälja sina skinn via Finland. Kanalerna för distributionen av skinn är mer avlägsna än tidigare. Det första året kan bli tufft för de kvarvarande danska pälsdjursfarmarna.

Läs också: Hårda restriktioner på danska minkfarmer