Merrild Martin
Den danska producentbasen Martin Merrild är missnöjd med den danska regeringens stödpaket till jordbruket. FOTO: L&F
Jordbruk EU Marknad

Danmarks jordbrukare är besvikna över stödpaket

Den danska regeringen har presenterat sitt nya stödpaket ”Tørkepakken” som ska kompensera producenterna för förlusterna efter den ovanligt torra sommaren. Men de danska jordbrukarna är ordentligt besvikna.

Jordbrukets branschorganisation Landbrug & Fødevarer har räknat ut att årets förluster stiger till sex miljarder danska kronor (800 miljoner euro). Den utlovade tørkepakken hjälper inte mycket. Jordbruket får 380 miljoner danska kronor (50 miljoner euro).

I praktiken är summan som regeringen och dess stödpartier socialdemokraterna och Danske Folkepartie erbjuder ännu lägre. Producenterna får dela på 220 miljoner kronor (knappt 30 miljoner euro), enligt beräkningarna hos L&F.

Dansk jordskatt retar bönderna

L&F-ordföranden Martin Merrild är sur över paketet. Producenterna hade ursprungligen hoppats på en avskaffning av den förhatliga jordskatten, som skulle ha sparat jordbruket 400 miljoner kronor (drygt 50 miljoner euro) per år.

Jordskatten var ett av L&F:s huvudkrav för stödprogrammet mot torkan. Merrild påpekar att jordbruket är den enda näringen i Danmark som betalar skatt på sin egen produktionsapparat. Producenterna hade dessutom gärna avskaffat en rad andra avgifter.

Nu slipper producenterna vissa avgifter för 2019 men den åtgärden kommer framför allt husdjursproducenterna till godo. Dessutom inrättas en jordfördelningsfond som ska underlätta användningen av osammanhängande odlingsmarker.

Viljan var god men resultatet är uselt, kommenterar L&F:s viceordförande Lars Hvidfeldt i ett pressmeddelande. Det slutliga resultatet blev nog en besvikelse för de drabbade producenterna. Stödpaketet förblir en marginell åtgärd.

Det som mest förargar Hvidtfeldt är byråkratin, som enligt honom var den största boven. Jag vet att regeringen har lyft på alla stenar för att hitta utvägar. Men det är framför allt de stela reglerna som har lagt krokben, noterar han.

Sommarens torka har kört ekonomin i botten på omkring tvåtusen danska jordbruk. Där hjälper det nya stödpaketet inte långt. I bästa fall kan en handfull gårdar räddas från konkurs men problemen är enorma.

Hotas av konkurser

Enligt chefsekonom Klaus Kaiser vid jordbrukets forskningscentrum Seges var gårdarnas ekonomi miserabel redan före den torra sommaren. Då räknade Segens in mellan 1.700 till 1.800 gårdar med akut konkurshot, motsvarande 20 procent av alla heltidsjordbruk.

Mot den bakgrunden är stödpaketet inte till stor hjälp. I praktiken står lättnaderna på 220 miljoner kronor inte proportion till de förluster som torkan förorsakade. De uppskattas till över sex miljarder kronor, noterar Kaiser.

Torkan drabbar jordbruket på bred front och försvagar generellt näringens ekonomi och styrka. Därmed kommer torkan att lämna spår för en lång tid framåt. Till och med robusta gårdar som stöder näringen påverkas negativt.

Inget produktionsområde eller region går helt fri. Särskilt hårt drabbas gris- och mjölkgårdarna. De ekologiska producenterna är kanske mest illa ute. Geografiskt sett har Nordjylland och Sjælland drabbats värst.

Enbart på grund av torkan hamnar nu 500 nya jordbruk i kris. Av dem hotas hälften av konkurs, fastän de hade klarat sig själva under ett normalt år. Det stödpaket som L&F efterlyste, hade hjälpt betydligt fler gårdar.

Det lilla paket som till slut kom ut, kan bara rädda ett fåtal av de mest nödställda gårdarna, sammanfattar Klaus Kaiser.