130924 04 Ag Frachthafen Amsterdam
Coronaviruset rör om på världens råvarumarknader. FOTO: BayWa
Jordbruk Globalt Marknad

Coronaviruset pressar
globala agrarmarknader

Coronaviruset har den senaste tiden pressat noteringarna på jordbruks- och råvarumarknaderna. Aktörerna befarar svåra konsekvenser för handeln och transporter av livsmedel.

Noteringarna för spannmål och oljeväxter har fallit, likaså priset på kött. Jordbrukspriserna följer därmed de negativa trenderna i världen. Analytikerna räknar med en kännbart försvagad efterfrågan på jordbruksprodukter.

På kort sikt har efterfrågan på livsmedel ökat i flera länder med anledningen av virusepidemin. Det beror på att konsumenterna har köpt hem nödförråd för att trygga sin försörjning. Detta har i sin tur medfört lokala, tillfälliga prishöjningar på vissa produkter.

Enligt amerikanska analytiker har den ökande efterfrågan trots allt inte pressat priserna uppåt i nämnvärd utsträckning. De globala marknaderna präglas av dålig stämning och en utpräglad pessimism. I sådana situationer sjunker priserna.

Coronachocken kan ännu förvärras

Detta bekräftas av FN:s livsmedelsorganisation FAO, som också noterar coronavirusets effekter i sitt senaste prisindex för en grupp av globala livsmedel. FAO-indexet för januari vände i februari nedåt efter fyra månader av stigande priser.

I februari föll FAO-indexet med en procent, trots att coronachocken ännu inte hade slagit till fullt ut. Priserna på spannmål, växtoljor och kött sjönk under månaden, liksom noteringarna på mjölkpulver.

Indexet för spannmål föll under februari med 0,9 procent. Med undantag för ris, föll noteringarna för alla andra spannmålsslag. Det finns relativt gott om vete på marknaden och den hotande utbredningen av Covid-19-viruset gjorde resten.

Marknaden är osäker och efterfrågan på vete gav efter i slutet av månaden. En liknande trend noterar FAO också för majs. Dessutom minskade efterfrågan på fodermajs i takt med den ökande oron för en negativ ekonomisk utveckling.

Särskilt starkt sjönk FAO-indexet för växtoljor, som i februari bröt samman med 10,3 procent. Indexet för palmolja föll med hela 12 procent. Den främsta anledningen är oron över en försvagad marknad i samband med utbredningen av coronavirus.

Priserna på soja-, solros- och rapsolja har likaså rört sig nedåt. En bidragande orsak till det globala prisfallet är dessutom rapporter om stora lagerbestånd i USA. Detta bromsar prisutvecklingen på rapsolja.

FAO-indexet för kött föll i februari för den andra månaden i följd efter en elva månader lång period av stigande priser. Efterfrågan på griskött har legat på en hög nivå men börjar nu sjunka. Priset på fågelkött har likaså fallit på grund av minskade inköp från Asien.

Den senaste månaden sjönk också priserna på fårkött och nötkött med anledning av den minskande exporten till Kina. Enligt FAO beror detta till stora delar på svårigheter i samband med godshanteringen i hamnarna.

Logistikproblemen har dämt upp varuflödet med påföljden att lagren i flera viktiga köttexporterande länder knakar i fogarna. Stark torka och många nödslakter har dessutom försämrat de internationella noteringarna för fårkött.

Mjölkprodukterna fortsätter att stiga

Priserna på mejeriprodukter steg däremot i februari. Noteringarna steg för den fjärde månaden i följd, denna gång med 4,6 procent. Mjölkindexet har därmed stigit med hela nio procent ända sedan februari 2019.

Prisnoteringarna på ostar steg under februari månad med 10,6 procent, vilket enligt FAO beror på en säsongbetonad exportsvacka i Nya Zeeland. Dessutom har Australiens mjölkproduktion fallit till en ovanligt låg nivå.

Trots detta föll noteringarna för både skum- och helmjölkspulver. Enligt FAO beror detta återigen på omfattande logistikproblem i Kinas importhamnar. Coronaviruset satte käppar i hjulen för hanteringen.

Sockerpriset fortsatte att stiga i februari. Enligt FAO steg prisindexet under månaden med 4,5 procent. Sockerpriset har nu stigit under fem månader i följd, till den högsta prisnivån sedan maj 2017.

Enligt experterna i Rom beror den positiva prisutvecklingen på en åtstramad produktion i Indien. Den thailändska sockerproduktionen lider i sin tur av svår torka. Samtidigt befinner sig den internationella efterfrågan fortfarande på en hög nivå.