Nackros1
Undantaget som regeringen införde förra veckan bidrog till att 90 procent av beställningarna av Näckrosgårdens svampar avbokades. Genom ett upprop på sociala medier fick Robin Libäck, som äger Näckrosgården, ändå sålt en stor del av förra veckans skörd.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Coronaviruset påverkar
både positivt och negativt

Coronaviruset har redan påverkat inhemska livsmedelsproducenter. Men efter en vecka av undantagsförhållande är det för tidigt att dra några slutsatser, säger Stefan Skullbacka, vd för Närpes Grönsaker. Ett företag som direkt kände av undantagsförhållandena var Näckrosgården i Österhankmo i Korsholm.

Den 16 mars införde Finlands regering undantagsförhållande, vilket har påverkat vardagen inte minst för konsumenterna. Många restauranger har förlorat en stor del av sina kunder som på uppmaning av regeringen isolerar sig för att minska smittspridningen av coronaviruset.

– Bara en bråkdel av vår försäljning riktas till hotell- och restaurangbranschen. Men det är för tidigt att dra några slutsatser efter någon vecka med undantagsförhållande. Konsumtionen av våra produkter varierar från dag till dag, säger Stefan Skullbacka, vd för Närpes Grönsaker.

Han konstaterar att det i dag finns fler frågor än svar.

– Ingen vet egentligen någonting i det här skedet. Fortsätter undantagsförhållandena och HoReCa-branschen drabbas, så kan vår försäljning påverkas negativt när vi under säsong kan konkurrera bättre prismässigt med importerade råvaror. Men vi vet som sagt ingenting nu och jag vill inte måla fan på väggen i det här skedet.

Välj inhemskt

Skulle efterfrågan inom HoReCa-branschen minska på sikt på grund av coronaviruset hoppas Skullbacka att den privata konsumtionen ökar. Han vädjar till de finländska konsumenterna att välja inhemskt i affären.

– Jag hoppas finländarna nu väljer inhemska råvaror. Produktionen av våra grönsaker fortsätter som förr så det finns vara. Det är väldigt viktigt att välja inhemskt nu, understryker han.

Något som kan skapa huvudbry för växthusbranschen på sikt är tillgången på utländsk arbetskraft om gränserna hålls stängda.

– Vi håller som bäst på att kartlägga hur det ser ut. Vi vet att några av våra producenter kan hamna i blåsväder om det inte löser sig, säger Skullbacka.

Markus Jussila, vd för JEPO som producerar potatisprodukter för i synnerhet HoReCa-branschen, vill inte heller i det här skedet dra några slutsatser.

– Det mesta är fortfarande oklart och något vi jobbar med för att få en klar bild på. Försäljningen påverkas nog genom att HoReCa-försäljningen sjunker och vi försöker hela tiden skapa oss en bild av hur mycket och exakt vilken påverkan blir. Därför är det för tidigt att säga något mer utförligt.

– I nuläget ser jag ingen exempelvis ingen påverkan på odlingskontrakten för den kommande säsongen, säger Jussila.

Nackros5
Näckrosgården odlar specialsvampar som säljs huvudsakligen till restauranger. I och med coronaviruset och undantagsförhållanden har företaget i Österhankmo nu sökt nya kanaler.

Beställningarna avbokades

Ett företag som direkt kände av undantagsförhållandena var Näckrosgården i Österhankmo i Korsholm. Näckrosgården producerar specialsvampar huvudsakligen för restaurangbranschen.

– Förra veckans måndag när undantaget kom så blev 90 procent av våra beställningar till restauranger och partiaffärer avbokade. Det var en verkligt tuff situation och så länge undantaget fortsätter kommer vår verksamhet påverkas mycket, säger Robin Libäck, som äger Näckrosgården.

Räddningen förra veckan blev ett upprop på sociala medier. Näckrosgården gick ut med budskapet att det nu behöver hjälp för att överleva den kommande tiden. Gensvaret från privata konsumenter var enormt.

– Vi var tvungna att rikta oss till en ny kundgrupp. Vanligen säljer vi cirka fem kilo svamp per vecka åt privata konsumenter med efter uppropet sålde vi hela 80 kilo. Många har kommit hit och köpt från vår gårdsbutik och många gjorde också beställningar via REKO, berättar Libäck.

– Vi vill verkligen lyfta på hatten åt våra privata kunder här i Österbotten. De är värda ett stort tack, fortsätter han.

Tack vare det har Näckrosgården inte behövt permittera några anställda, som är två till antalet förutom Libäck och hans fru Michelle Ferm-Libeck.

– För det är vi mycket glada och vi har inte stoppat produktionen. Nu kan vi bara hoppas att det här går över snabbt, men ju längre det går så är det inte troligt. Därför gäller det att tänka i nya banor, säger han.

Näckrosgården producerar cirka 150 kilo svamp per vecka och att rikta sig till privata konsumenter är en ny sak för företaget som också ska försöka öka försäljningen till affärerna.

– Problemet är att vi har specialsvampar, just nu ostronskivling och igelkottaggsvamp, som konsumenterna inte känner till. Men lyckas vi nu nå dem så kan intresset för våra produkter öka på sikt, vilket vi nu hoppas. Trots att läget nu är svårt så tycker jag alla företagare som nu påverkas negativt ska försöka sträcka ut en hand mot privatpersoner. Det finns fortfarande stor köpkraft och en vilja att hjälpa till, säger Libäck.

Leveranserna har fyrdubblats

Nicklas Östman, en av ägarna av Gårdssmak som kör ut lokalproducerade produkter direkt till kunder i Österbotten, berättar att coronaviruset har fått fart på försäljningen.

– Efterfrågan har skjutit i höjden. Våra beställningar har ökat med hela 400 procent, det vill säga vi har nu fyra gånger mer leveranser än innan coronaviruset. Det är väldigt bråda tider nu, säger Östman.

Orsaken till de ökade mängderna är att folk är försiktigare och beställer gärna hem till dörren. En  del av de nya kunderna har också frivilligt försatt sig i karantän. Enligt Östman syns en tydlig ökning i efterfrågan av kött som det stundtals råder brist på.

– Kött finns, men vi hinner inte med nu och det tar tid att slakta upp olika djur så det tar några dagar längre när orderstocken ökar så här snabbt och med så mycket. Men efterfrågan på alla våra andra produkter har också ökat.

Utöver det ska ny personal utbildas.

– Vi har utökat personalen nu så det går också mer tid till planering och utbildning. Men vi försöker hinna med, säger han.