Jordbruk EU Globalt Marknad

Coronavirus bröt ut
i stort slakteri i Danmark

Ett utbrott av coronavirus hos personalen tvingat den danska slakterikoncernen Danish Crown att dra ned produktionen i sitt slakteri i Ringsted på Sjælland. På måndagen hade 79 av slakteriets 850 anställda testats positivt på coronasmitta.

Slakteriets första fall av covid-19 upptäcktes hos en medarbetare i slutet av juli. Därefter har antalet nya fall ökat, varefter resultaten från testen har blivit klara. På måndagen hade allt som allt 79 anställda testats positivt.

Alla medarbetare ska i fortsättningen testas minst en gång per vecka under de påföljande sju veckorna. I alla koncernens slakterier ska temperaturen regelbundet mätas hos de anställda. Om mätningen visar 37,8 grader eller mer skickas personer hem.

Förutom temperaturmätningar ska medarbetare med svag feber under 37,8 grader svara på en rad frågor som ska underlätta upptäckten av eventuell coronasmitta. De så kallade ”trottoarintervjuerna” är ett krav från den danska medicinalstyrelsen.

Målsättningen är att stoppa alla nya fall av covid-19 så att kedjan av smitta kan brytas. Danish Crown har 850 anställda i Ringsted. Dessutom arbetar omkring 150 anställda hos underleverantörer vid slakteriet i Ringsted.

Danish Crown förstärker dessutom försiktighetsåtgärderna i koncernens övriga enheter runt om i Danmark. Vi måste vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder, uppgav produktionschef Per Laursen vid Danish Crown Pork på måndagen.

Halverad kapacitet

I Ringsted slaktas i vanliga fall 35.000 grisar per vecka. Nu måste kapaciteten dras ned, med hälften. Koncernen försöker nu omfördela slakterna till andra enheter för att minska konsekvenserna för grisbönderna.

Kapaciteten omfördelas genom att öka slakten vid enheterna i Sæby, Blans och Horsens. Slaktgrisarna avhämtas från gårdarna i vanlig ordning, men körtiden kan i vissa fall kan bli längre. Detta gäller särskilt gårdarna på Sjælland.

Danish Crown är Danmarks största slakterikoncern med produktion på ett flertal orter i Danmark. Koncernen har dessutom nio slakterier i Tyskland samt egen verksamhet i Kina. Koncernen exporterar till 130 länder kring hela världen.

Exporten av kött från Ringsted till Kina har enligt uppgift redan stoppats. Enligt Danish Crown har koncernen på eget bevåg avbrutit exporten. Nyhetsbrevet Agriwatch uppger däremot att de kinesiska myndigheterna har tagit initiativet.

För konsumenterna understryker Danish Crown att covid-19 inte smittar via livsmedel.