Jordbruk EU

Copa-Cogeca välkomnar
EU-dialog om jordbruket

EU:s bondeorganisation Copa-Cogeca berömmer Ursula von der Leyens nya strategi. Enligt organisationen har bönderna fått gehör för sina önskemål om dialog och förändringar i EU-kommissionens metoder.

Detta bekräftar också den uppdragsbeskrivning som för några dagar sedan levererades av den nyutnämnda EU-kommissionären för den gröna given, Maroš Šefčovič från Slovakien. Enligt Copa-Cogeca har man länge efterlyst en sådan dialog jämte förändringar.

Šefčovič önskar mer dialog och mindre polarisering. Enligt ett pressmeddelande från Copa-Cogeca är han, i likhet med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, övertygad om att jordbruk och naturvård kan gå hand i hand.

Copa-Cogeca vill undvika en polarisering inom processen. Därför måste parterna undvika ideologiska målsättningar. I stället borde följderna av politiska initiativ granskas med vetenskapligt baserade konsekvensanalyser.

Parterna hoppas att den strategiska dialogen kan inledas med en analys av den gröna given. Alla nya förslag borde granskas med avseende på genomförbarhet och budgetbedömning för att matcha EU:s ambitioner med tillbudsstående resurser.

Läs också: EU-chefen eftersträvar nu en realistisk jordbrukspolitik