Jordbruk EU Marknad

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Varken Copa eller Cogeca kan acceptera de föreslagna nedskärningarna i EU:s jordbruksbudget, sade Joachim Rukwied, ordförande för Copa. Rukwied framförde under det informella mötet mellan EU:s jordbruksministrar Copas synpunkter på EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP.

Copa ser att det enda sättet att möta EU:s ambitiösa mål för miljö, konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning är att bibehålla den reella nivån på CAP.

– Vi är djupt oroade över konsekvenserna av kommissionens förslag på den framtida CAP. Förutom potentiella komplikationer som kan uppstå genom den föreslagna nya leveransmodellen är risken att CAP åternationaliseras och jordbrukarnas inkomster minskas ytterligare alltför verklig.

De föreslagna klimatåtgärderna ser Copa som positiva.

– De får däremot inte gå ut över sektorns konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet. Ytterligare nedskärningar i de direkta stöden är oacceptabla.

Nivån på de produktionskopplade stöden måste också bibehållas. Dessutom måste CAP riktas till aktiva jordbrukare.

Enklare regler

Copa förespråkar även en förenkling av CAP, vilket gäller såväl planering och implementering som de regler jordbrukarna måste följa.

För övrigt talar Rukwied varmt för fortsatt investering för att jordbruket ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt. Även LFA-ersättningen behövs fortsättningsvis.

– Kompensationsersättningen hjälper jordbrukare i dessa områden att kunna fortsätta bruka jord på ett hållbart sätt. Ersättningen är också viktig för att motverka avfolkning, bidra till biodiversitet och landskapsvård samt tackla klimatförändring.

Rukwied tillägger att den aktuella CAP inte lyckats locka unga jordbrukare. Det har lett till avfolkning vilket i framtiden kommer att synas i det europeiska jordbrukets konkurrenskraft.

– Med dagens låga inkomstnivåer inom jordbrukssektorn är det svårt att attrahera nya och unga aktörer. Därför måste inkomstdelen i ekvationen gås igenom om vi vill uppnå en effektiv föryngring inom sektorn. Det här måste helt klart vara CAP:s roll.

Läs också:

Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Norden och Österrike överens om stark andra pelare

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd