Cscl Globe Beim Erstanlauf In Den Hamburger Hafen Copyright Hhm Hasenpusch 1
Coronaviruset har blandat om EU:s export av griskött till Kina. Ett underskott i utbytet av kylcontainrar förhindrar trafiken. FOTO: Port of Hamburg
Jordbruk Globalt Marknad

Containerbrist bromsar upp
exporten av livsmedel från EU

Coronaviruset medför många olägenheter inom världshandeln med livsmedel. Ett exempel är den akuta bristen på kylcontainrar. De stora boxarna har blivit hängande i kinesiska hamnar och returneras inte i tid, klagar EU:s köttexportörer.

Utväxlingen av lastade och tomma containrar borde i idealfall bilda ett kretslopp inom frakttrafiken mellan Europa och Kina. En fullastad container som skickas till mottagaren lossas på destinationen, fylls med returlast och transporteras tillbaka.

Så långt teorin. Verkligheten är inte lika harmonisk. Under många år har var tredje container från Europa till Asien varit tom, påpekar containertjänsten Container Xchange i Hamburg.

Det har berott på underskottet i EU-handeln med Kina. I början av detta år förbyttes bilden tvärt då coronaviruset började sprida sig. Transporterna av varor från Kina till Europa minskade genast abrupt.

Det krånglade till situationen. I dag fylls containern från Europa med livsmedel och lastas på ett fartyg. Containern landar i bästa fall i en kinesisk hamn och lossas från fartyget. Haken är att den inte omedelbart hinner tömmas för att skickas tillbaka.

Logistiken inom världshandeln har fått sig en svårt törn, klagar tyska företag som exporterar känsliga livsmedelsprodukter som kött, mjölkprodukter samt frukt och grönsaker. Nu råder en påtaglig brist på kylcontainrar ute i världen.

Långa transportkedjor medför allvarliga risker

Ordföranden för de tyska kooperativens förbund DRV Franz-Joseph Holzenkamp ventilerade nyligen sin oro över situationen på en presskonferens i Hamburg. Det finns en stor marknad för EU:s livsmedelsexport men modellen har också risker.

Kineserna vill importera mer griskött för att kompensera den brist som har uppstått på grund av svinpestepidemin. Trots detta måste exporten från EU begränsas i avsaknad av nödvändiga kylcontainer för transporten.

Exportörerna jagar lämpliga containrar. Coronakrisen visar tydligt hur ömtåliga våra leveranskedjor har blivit inom den internationella handeln. Omvänt visar utvecklingen betydelsen av en lokal grundförsörjning med livsmedel, säger Holzenkamp.

Efterfrågan löper i princip utmärkt och priserna på livsmedel håller en hög nivå. Det kanske största problemet för exportföretagen är i dag den akuta bristen på kylcontainer. Behållarna ligger och väntar på tömning i Kinas och Hongkongs hamnar.

Under den långa väntetiden står containrarna inte till de europeiska exportörernas förfogande. Problemet gäller i första hand 40 fots kylcontainrar. Enbart i Hamburgs hamn saknas uppskattningsvis en tredjedel av containerflottan.

Efter den kinesiska nyårsfesten stannade en stor del av de kinesiska hamnarbetarna hemma i stället för att återvända till sina arbetsplatser. Många av dem försattes i karantän. Coronaviruset framkallade en lång, ofrivillig paus i Kina.

Fortfarande sitter ett stort antal kylcontainrar fast i Shanghai eller omlastningshamnar som Singapore. Hamnarna hinner inte efter med lossningen. Omlastning eller brådskande tömning förorsakar tilläggskostnader.

Bristen på nätanslutningar för kylningen är en annan faktor. Det har blivit ont om platser för parkering av kylcontainrarna. Under tiden tilltar bristen på lämpliga kylcontainrar i de europeiska exporthamnarna.

Dröjer länge att lösa knuten

De stora fraktrederierna har reagerat på köbildningen genom att dra ned sin transportkapacitet. Flera hundra containerfartyg har lagts upp tillsvidare för att spara kostnader, uppger Burkhard Lemper vid institutet för sjöfart och logistik i Bremen.

Detta motsvarar cirka tio procent av den internationella transportkapaciteten. Antalet inaktiva containerfartyg har sällan varit så högt som i dessa dagar. Till råga på allt utnyttjas bara en del av lastkapaciteten hos många aktiva fartyg.

Ifall Kina lyckas bryta det problematiska kretsloppet skulle det dröja minst två veckor att avveckla köerna i de kinesiska hamnarna. Sedan dröjer det åtminstone fyra veckor innan containrarna kan lossas i europeiska hamnar.

Det är inte bara Europa som lider av obalansen på containermarknaden. Flera USA-exportörer av bland annat fågelkött klagar över bristande containerbalans. På många håll har livsmedlen fördärvats då förvaringsplatsen saknar eluttag för kylaggregatet.