Jordbruk EU Marknad

Cogeca oroas över växande krav och krympande CAP

Att ställa högre krav på producenterna samtidigt som budgeten minskar är inte hållbart, påpekade Thomas Magnusson, ordförande för Cogeca inför EU:s jordbruksministrar i veckan. Inom Cogeca är man precis som inom Copa bekymrad över de föreslagna nedskärningarna i CAP.

Jordbruket måste ha tillräckliga verktyg för att kunna svara på samhällets krav, sade Magnusson. Han är själv mjölkproducent och vet vad som förväntas av bönderna.

– CAP måste fortsätta som en stark, gemensam politik med tillräcklig finansiering.

CAP borde också förenklas tillräckligt för att det verkligen ska märkas i jordbrukarnas vardag, vilket även ska gälla eventuella sanktioner.

– Förslagen är emellertid inte tillräckliga i fråga om förenkling för jordbrukarna.

Kooperativ och kvalitet viktiga

Magnusson talade varmt för andelslag som ett sätt att förstärka jordbrukarens roll i livsmedelskedjan.

– En åtgärd för kooperativ måste i hög grad vara en del av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Åtgärden ska inte bara stöda upprättandet av sådana strukturer, utan också befrämja dem som redan finns.

Direkta stöd är enligt Magnusson det bästa sättet att stabilisera jordbrukarnas inkomster, och dessa får inte äventyras i omformningen av den nya CAP. Strukturen med två pelare bör bibehållas.

Cogeca förespråkar också kvalitetspolitik inom EU för att producenter ska kunna satsa på kvalitetsprodukter som ger en högre inkomst. Det bidrar enligt Cogeca med ett mervärde samtidigt som effektiviteten och konkurrenskraften ökar.

– Detta kan ske antingen genom en geografisk beteckning, ekologisk märkning, nationell kvalitetscertifiering eller med något annat verktyg som hjälper gårdarna att uppnå kvalitetsdifferentiering.

Läs också:

Böndernas ställning och matsäkerhet i fokus på jordbruksministermöte

Norden och Österrike överens om stark andra pelare

Jari Leppä diskuterade krispaket med kommissionär Hogan

Copa accepterar inte nedskärningar i CAP

Unga jordbrukare grunden till livskraftig landsbygd