Christoffer Emilia
Christoffer Ingo är ny lantbrukspolitisk sakkunnig medan Emilia Karell igen är högskolepraktikant över sommaren vid SLC.
SLC

Christoffer och Emilia nya vid SLC

Christoffer Ingo är ny lantbrukspolitisk sakkunnig vid SLC. Hans arbetsuppgifter omfattar en bred jordbrukspolitisk intressebevakning med fokus på att förbättra jordbrukarnas lönsamhet. Han ska främst jobba med husdjursproduktion, ekofrågor och ungdomsfrågor.

– Det exceptionella världsmarknadsläget för insatsråvaror och förnödenheter efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina och två år av pandemi har satt finländska lantbruksproducenter i en så pass utmanande situation att vår självförsörjning kan ses hotad på grund av bristande lönsamhet. Det är på största allvar jag tar mig an uppgiften att som en del av SLC:s politiska bevakning föra böndernas talan i en riktning mot en mer rättvis fördelning av vinsterna från det som våra medlemmar producerar, säger Ingo.

Ingo har tidigare jobbat som ekonomirådgivare vid ProAgria ÖSL och driver en fårgård i Korsholm tillsammans med sin sambo.

Emilia Karell är högskolepraktikant vid SLC den här sommaren. Karell ska jobba med olika jordbrukspolitiska uppgifter, bland annat intressebevakning och marknadsfrågor. SLC:s kongress, som ordnas i slutet av juni, kommer också att sysselsätta henne.

Karell studerar lantbruksvetenskaper vid Helsingfors universitet med inriktning ekonomi för andra året.

– Jag ser ivrigt fram emot den här sommaren och jag uppmuntrar ungdomar att aktivt våga stå för det vi tycker är viktigt, det finländska lantbruket.

Hon sitter också i styrelsen för Svenska Studenters Agro-Forst förening, Agronomförbundets studerandeutskott samt Tähkä – Agronomiestuderandes andelslag.