Eu Val 0 S6 A9531
SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo kommer att ta plats i riksdagen i och med att Anna-Maja Henriksson lämnar den då hon nu valts in i Europaparlamentet. FOTO: SFP
Jordbruk SLC

Christoffer Ingo tar nu
plats i riksdagen

SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo tar nu plats i riksdagen då Anna-Maja Henriksson blir Europaparlamentariker.

Sfp gjorde ett gott Europaparlamentsval och partiordförande Anna-Maja Henriksson blir partiets Europaparlamentariker i Bryssel efter Nils Torvalds.

Det här betyder också att Henriksson lämnar sin plats som riksdagsledamot från Vasa valkrets och hennes ersättare i det sammanhanget är SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga Christoffer Ingo.

Hur det känns just nu?

– Det här känns förstås bra, jag har jobbat för det här länge. Jag försöker kombinera många saker just nu, säger han.

Vad vill du få gjort i riksdagen?

– Jag kommer att jobba för de saker jag gjorde kampanj på för ett år sedan. Framför allt vill jag ändå förverkliga regeringsprogrammet. Regeringsprogrammet har mycket bra innehåll och nu gäller det att se till att vi kan förverkliga så mycket av det som möjligt.

Du anser att Sfp:s plats är i regeringen?

– Sfp:s plats är absolut i regeringen, det är helt enkelt där vi kan påverka. Jag sysslade aktivt med oppositionspolitik som SU:s ordförande under Sfp:s tid i opposition 2017-2019 och jag vet därför att påverkningsmöjligheterna där är mycket mindre, säger han.

Inga kostnadspåföljder för jord- och skogsbruket

Vad tror du att kommer att bli det viktigaste för jord- och skogsbruket under de återstående tre åren?

– Skrivningen i regeringsprogrammet om att inga kostnadspåföljder får påföras lantbruket lagstiftningsvägen är central, men också konkurrenslagarna och att stärka producentens roll i livsmedelskedjan, säger han.

Det är i nuläget inte klart i vilka utskott i riksdagen som Christoffer Ingo kommer att sitta i. Det är ett pussel som klarnar först längre fram.

Det kommer att bli också andra förändringar inom Svenska riksdagsgruppen, inte minst på grund av det partiordförandeval som hålls inkommande veckoslut. Ingo tillträder som riksdagsledamot den 16 juli då EU-parlamentet har sin första session. Som Henrikssons ersättare i riksdagen tillträder Ingo efter det.

– Tack vare jobbet på SLC kan jag tryggt gå in riksdagen med kännedom om hur lagberedningen går till. Jag vill här passa på att tacka SLC:s medlemmar för den här tiden som lantbrukspolitisk sakkunnig, säger Ingo.

Nylund nöjd med utvecklingen

SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund är nöjd över resultatet i Europaparlamentsvalet.

– Vi är mycket glada över att Sfp höll sitt mandat i Europaparlamentsvalet för det är på många sätt en viktig informations- och påverkanskanal för SLC, säger Nylund.

Nylund är också nöjd över att SLC-medarbetaren Christoffer Ingo nu blir invald i riksdagen.

– I och med att Christoffer Ingo nu tar plats i riksdagen betyder det att vi får ännu en viktig kanal till riksdagen utöver de goda kontakter vi har redan nu. Christoffer Ingo har en bred och lång politisk erfarenhet och han är väl uppdaterad med många politiska ärenden som är viktiga för SLC:s medlemmar. Han kommer att klara av uppdraget med bravur. Vi önskar honom lycka till, säger Nylund.