Cecilia Nyholm
Cecilia Nyholm från Ingå är SLC:s nya högskolepraktikant och kommer under sin tid vid organisationen att bekanta sig med intressebevakningen och hur processen bakom den fungerar.
SLC

Cecilia Nyholm är
SLC:s nya högskolepraktikant

Cecilia Nyholm är SLC:s nya högskolepraktikant och jobbar här till slutet av sommaren. Som högskolepraktikant kommer hon att bekanta sig med intressebevakningen och hur processen bakom den fungerar.

Olika projekt, bland annat ”Kocka inhemskt”, kommer också att engagera henne. Eftersom Nyholm studerar husdjur så kommer hon dessutom att bekanta sig med en del husdjursrelaterad lagstiftning och stöd.

Nyholm är hemma från en spannmålsgård i Ingå och studerar nu i magisterskedet vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet i Vik. Huvudämnet är husdjursvetenskaper med inriktning på husdjurens näringslära samt husdjurens hälsa och välmående.