Dsc00729
Ålands Centralandelslags ledningsgrupp på Åland. Från vänster ekonomichefen Anna Nordlund-Gustafsson, försäljnings- och produktchefen Stefan Blomqvist, produktionschefen André Måsabacka och vd Joakim Blom. Till ledningsgruppen hör också Thomas Hackman som är försäljningschef på dotterbolaget Ålandsmejeriet Finland med kontor och lager i Åbo.
Jordbruk Marknad

Bra resultat för Ålandsmejeriet
som sa nej till mjölkgårdsköp

Ålandsmejeriet ÅCA betalade i fjol ca 800.000 mer i mjölklikvider till sina tolv leverantörer och visar ändå en vinst på 173.446 euro. Däremot ansöker företaget inte om det stöd på 250.000 euro som landskapet erbjudit för att mejeriet skulle säkra fortsatt produktion vid Ålands näst största mjölkgård.

– Att ta över Gesterby Mjölk skulle kräva att vi satsar en halv miljon egna pengar. Vi bedömer att det är bäst för alla våra leverantörer att vi i stället gör andra investeringar för att långsiktigt kunna betala ett konkurrenskraftigt mjölkpris, förklarar ÅCA:s vd Joakim Blom.

Han konstaterar att Ålands Centralandelslag för verksamhetsåret 2023 ”återigen” visar ett förbättrat resultat jämfört med föregående år trots att rörelseresultatet sjunkit från 621.614 till 439.906 euro.

Men med samma mjölkpris som 2022 skulle vinsten ha varit ca 800.000 euro större eftersom mjölkpriset för andelslagets leverantörer och ägare har höjts ”kraftigt” under de senaste två åren.

I början av 2024 var ÅCA:s mjölkpris ”bland de högsta i Finland”. Det faktiska mjölkpriset vill företaget dock inte avslöja, men enligt Joakim Blom ligger Ålandsmejeriets mjölkpris över landets medelpris, som enligt Livsmedelsverket Lukes statistik i mars 2024 var 47,85 cent per liter.

Redan 2018 införde ÅCA ett hållbarhetstillägg på mjölkpriset till de leverantörer som förbinder sig att leverera mjölk som uppfyller högre kvalitets- och hållbarhetskrav än lagen förutsätter. Under fjolåret uppfyllde 96,13 procent av den invägda mjölken de högre kraven.

Behöver ändå mera mjölk

I fjol ökade mejeriets invägning med ca 6 procent och Blom påpekar att ”behovet av ytterligare ökade mjölkmängder är fortsatt högt”.

Företagets största framgångar sker just nu på den fastländska marknaden.

– Våra produkter väljs av finska konsumenter i allt högre utsträckning samtidigt som det finns ett välfungerande samarbete med de tre stora affärskedjorna.

Fortfarande är dock den åländska marknaden viktigast för ÅCA.

– De åländska produkterna svarar för det högsta förädlingsvärdet trots att den finska marknaden numera är volymmässigt större, förklarar Blom.

Trots behovet av mera mjölk bestämde ÅCA:s styrelse att inte ansöka om landskapets stöd på 250.000 euro för att gå in som ägare i Gesterby Mjölk, som med sina över 300 mjölkande kor är Ålands nästa största mjölkgård.

Allra störst är Haga kungsgård med över 400 kor. Båda gårdarna ägs av Kristoffer Lundberg, som för ett par år sedan köpte mjölkgården i Sund Gesterby för att rädda den från konkurs.

Lundberg är nu en av Ålandsmejeriets tolv delägare, men han producerar ca 60 procent av mejeriets mjölk. Det här beroendet av en enskild person betecknas i årsberättelsen som en av företagets största interna riskfaktorer.

Hoppas klara finansieringen

Lundberg är vice ordförande i ÅCA:s styrelse, men han var förstås jävig och kunde inte delta i beslutet när mejeriet tackade nej till den kvarts miljon som landskapet erbjöd för att säkra Gesternas mjölkproduktion.

Lundberg säger att han i dagsläget inte vet hur situationen ska lösas för Gesterby Mjölk, där han är ensam ägare. I bolaget Haga Kungsgård Lantbruk Ab är han den största delägaren.

– Men säkert blir det bra i slutändan, är Kristoffer Lundbergs förhoppning beträffande Gesterby Mjölks framtid.

Han har 25-30 anställda för sina två mjölkgårdar och berättar att majoriteten är från Åland och  Finland samt andra andra nordiska länder. Den övriga personalen kommer i huvudsak från Ukraina.

Dsc00715
Försäljaren Åsa Landström fungerade som ställföreträdande ko när 360 åländska sjätteklassister i tisdags gjorde det redan traditionella årliga studiebesöket till mejeriet.

Nya produkter på kommande

Joakim Blom beskriver det som ett ”otroligt stort finansiellt engagemang” ifall ÅCA skulle ha tagit emot det stödpaket som landskapet erbjöd för bli ägare till Gesterbys mjölkgård.

– Vi väljer att i stället satsa en halv miljon på andra saker och prioritera de lovande investeringar som vi har på kommande. Vi har flera nya produkter på ritbordet, men inga beslut har ännu tagits.

Bland företagets utmaningar innevarande år nämner Blom pensionsavgångar där motsvarande ca 150 års arbetserfarenhet från mejeriet ska ersättas.

En av trotjänarna som går i pension vid årsskiftet är produktionschefen André Måsabacka. Han är hemma från en liten bondgård i Nedervetil och kom som ung mejerist till Åland 1978 när mejeriet ännu fanns i Mariehamns stadscentrum.

– Samma höst började vi flytta till det nuvarande mejeriet i Jomala. Då hade ÅCA 560 mjölkleverantörer jämfört med 13 i dag. Men den årliga mjölkinvägningen ligger fortfarande på samma nivå eller drygt 13 miljoner liter, berättar Måsabacka.

Kvaliteten A och O

Joakim Blom säger att ÅCA både genom interna tillsättningar och nyrekryteringar utanför Åland redan är på god väg att ersätta den personal som går i pension.

Han betonar att den nya organisationens viktigaste mål blir att säkerställa produkternas kvalitet.

– Under 2023 var kvaliteten på rekordnivåer och en stor bidragande faktor till det fina ekonomiska resultatet.