Dsc00942
Rekordkossan Ixet som redan producerat 127.000 kilo mjölk har ett imponerande juver. När fotografen närmar sig visar hon upp sin bästa sida även för husbonden Göran Söderlund.
Jordbruk

Bonde med toppklass på mjölken

Ända sedan förra årtusendet har Göran Söderlund, 60, levererat mjölk av enbart högsta E-klass till Ålandsmejeriet som ligger bara några kilometer från hans gård i Jomalaby. I fjol fick han nämligen Ålands Centralandelslags diplom för 25 år med extraklass mjölk.

Men någon speciell yrkeshemlighet vill Göran inte tala om. Han påpekar att det hela tiden gäller att vara noggrann med celltalen och juverhälsan och se till att mjölkningsmaskinen och all annan utrustning blir ordentligt tvättad och rengjord.

– Bra hjälp får man också av mejeriets laboratorium som tar prover av gårdens mjölk två gånger i månaden. Om bakteriehalten börjar stiga får man se till att bli ännu noggrannare.

Under den premierade 25-årsperiodens första femton år behövde Göran inte bekymra sig så mycket om ladugårdens hygien. Men när frun Li, som kallades Lian, insjuknade 2014 fick han huvudansvaret också för den biten.

Sedan hon dog för fem år sedan har han ensam skött mjölkningen med hjälp av Mikaela Krogell, som mjölkar cirka tio dagar i månaden.

– Men också då är det jag som tar hand utfordringen, säger Göran som beräknar att själva mjölkningen tar ca 1,5 timme morgon och kväll.

Dsc00916
Sedan fem år är Göran Söderlund ensam i sitt stora kök, men han är nöjd och glad för att han har både barn och barnbarn i hemknutarna. Nu siktar han på att fortsätta producera extra bra mjölk och även öka volymerna.

Ökande mjölkmängd

Göran Söderlund är enligt ÅCA:s förra vd Johannes Snellman den tredje som fått företagets diplom för 25 år med enbart E-klassad mjölk.

År 2013 uppnåddes samma gräns av Patrik och Anette Karlsson som är Söderlunds grannar i Jomalaby och 2016 Magnus och Irén Sjöwall i Lumparland motsvarande diplom. Både Karlssons och Sjöwalls har slutat med mjölkproduktionen.

Men Göran Söderlund fortsätter och han strävar inte bara efter toppkvalitet på mjölken utan försöker också maximera produktionen. De senaste tolv månaderna har han för första gången kommit över genomsnittet 13.000 kilo EKM per ko. EKM står för energikorrigerad mjölk och inkluderar även fett och protein.

I ladugården har han 40 bås, men för att vara garderad när någon ko går i sin har han 43 mjölkande kor så att han alltid har full mjölkbesättning.

– Bra ensilage är grunden för allt på en mjölkgård, betonar Göran.

Hans gård Tomténs fick exempelvis för 14 år sedan Ålands Hushållningssällskaps pris för Ålands bästa ensilage.

Som foder åt djuren odlar han vall och spannmål på gårdens 40 hektar egen mark och 35 hektar arrenderat. All odling sker tillsammans med sonen Fredrik Söderlund, som föder upp tjurkalvar i Ålands naturbruksskolas gamla ladugårdar som Fredrik köpte när lantbruksutbildningen hade lagts ner på Åland.

Dsc00959
Göran Söderlunds foderblandningar har redan gett honom fyra kor som mjölkat över 100.000 kilo.

Mindre vallskörd i år

Söderlunds gård ligger bara några hundra meter från den gamla skolan som numera omvandlats till Ålands landsbygdscentrum.

– Men arbetsfördelningen innebär också att Fredrik tar gräset först, skrattar Göran.

Han påpekar att vallarna måste skördas vid exakt rätt tidpunkt för att kvaliteten och näringsinnehållet ska bli så bra som möjligt.

Han ser med sina vana ögon när det är dags att slå gräset och hjälp får man också av hushållningssällskapets skördeprognoser.

Årets första vallskörd togs 28 maj och Göran konstaterar att den blev mindre än i fjol.

Blandar med rybs

Korna utfodras med gårdens ensilage och spannmål samt rybskross som Göran köper som halvkoncentrat.

Bevisligen ett fungerande koncept eftersom hans mjölkbesättning nu på årsbasis producerat i genomsnitt nu över 13.000 energikorrigerad mjölk per ko.

Den bästa kon heter Ixet och blev 2022 Görans fjärde hundratonnare. Då hade hon i 7 laktationer alltså producerat mer än 100.000 kilo mjölk.

– I dag är hon uppe i 127.000 kilo, men hon är ingen stjärna med att ge högmjölkande kalvar. Man kan inte få allt, konstaterar Göran.

Gårdens mjölkkor består till 90 procent av rasen ayrshire medan resterande 10 procent är holstein.

Insemineringen sköter sonen Fredrik och avelsplaneringen har Göran överlämnat åt Andelslaget Fabas avelsrådgivare Mari Mukka-Koivumäki.

Dsc00922
Göran Söderlund framför mjölkgården Tomténs mangårdsbyggnad i Jomalaby. Han är den tredje som fått ÅCA:s diplom för att 25 år i följd ha levererat mjölk av enbart högsta klass till det åländska mejeriet.

Trivs med kossorna

Göran Söderlund har ständigt nära till skratt och det märks att han trivs att arbeta med sina djur. Något behov av längre sammanhängande ledigheter för utlandssemestrar eller annat säger han sig inte ha.

– För mig räcker det att jag har har mina två barn och fyra barnbarn i närheten. Dottern Cecilia som har två flickor bor i granngården och hjälper mig med pappersarbete och annan byråkrati. Och Fredrik som tar hand om en stor del av skördearbetet har två pojkar och bor i ett hus som han hyr i anslutning till landsbygdscentret.

Göran ser i dagsläget inga direkta hotbilder för sitt liv som mjölkbonde. Det pris som Ålandsmejeriet nu betalar för mjölken räcker till för att han ska ha en lönsam produktion.

– ÅCA:s chef Joakim Blom har koll på siffrorna och hela styrelsen har gjort ett bra arbete. Och Malin Jingstål som nu har blivit den första kvinnan som styrelsens ordförande har tjänat sina sporrar genom att avancera till vice-VD för Ålands ömsesidiga försäkringsbolag. Det blir säkert bra, kommenterar Göran.

Ändå ser han fram emot att gå i pension om fem år även om det ännu inte gjorts några konkreta planer för generationsskiftet.

– Men jag har arvingar som vill ta över gården och visst hoppas jag att mjölkproduktionen fortsätter i någon form.


Sex mjölkgårdar med E-klass mjölk

Sex åländska mjölkproducenter levererade under 2023 mjölk som uppfyllde Ålands Centralandelslags fordringar för erhållande av diplom. Premieringsperioden är ett år och E-klass mjölk under elva månader räknas som ett kalenderår.
Kriterierna för premien är E-klassmjölk och ingen antibiotikaförekomst, vatteninblandning eller något organoleptiskt fel. Från 2006 inverkar även sporhalten på kvalitetsklassificeringen.
Förutom Göran Söderlund i Jomala som fick hederspris för 25 år med E-klassmjölk premierades Allan Gustafsson, Tomtens Mjölk Ab samt Frej och Sussi Bomansson i Saltvik, Gesterby Mjölk Ab i Sund och Peter Nordberg i Vårdö.