Landsbygdsnäringar

Biodlarförbundet anställer
svenskspråkig biodlingsrådgivare

Finlands Biodlares Förbund söker en svenskspråkig biodlingsrådgivare på deltid från och med början av maj.

Biodlingsrådgivarens arbetsbeskrivning omfattar tjänster åt svenskspråkiga biodlare inom områden som biodlingsrådgivning, utbildning och sjukdomskartläggning. Rådgivaren organiserar seminarier, producerar och översätter skriftligt material och deltar efter behov i förbundets andra uppgifter.

Tillgång till egen bil är ett krav, eftersom resor ingår i arbetet. Arbetsplatsen är hemmakontor.

Ansökningar med löneanspråk eller erbjudanden om rådgivningstjänster som underleverantör via e-post: sml@hunaja.net senast 30.4.2021.

Mer information finns här.