Img 4703
I Finland odlas hampa för tillfället på cirka 2.000 hektar. ARKIVFOTO
Jordbruk

Bestämmelserna om odling
av hampa ska förtydligas

Regeringens proposition om ändring av narkotikalagen har sänts på remiss. Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om odling av hampa och växtförädling, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. Lagändringarna avses träda...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera