Kone
Under KoneAgria hann fyra jordbrukare från Ytteresse besöka SLC:s och Landsbygdens Folks gemensamma avdelning och unnade LF:s chefredaktör Micke Godtfredsen till vänster en pratstund. På andra sidan disken från vänster är Bror Ahlvik, Jonas Häggman, Johan Häggman och Lars-Erik Södö.
Jordbruk Maskin & teknik Livet på landet

Besök hos LF och SLC på KoneAgria

Bland KoneAgrias besökare i Jyväskylä för ett par veckor sedan fanns de fyra jordbrukarna från Ytteresse Bror Ahlvik, Jonas Häggman, Johan Häggman och Lars-Erik Södö.
– Vi åkte i samma bil.
De besökte närmast mässan i största allmänhet men också för att se om det skulle finnas något av intresse.

– Vi var inte ute efter något större. Men det är alltid trevligt att umgås, träffa bekanta och utbyta erfarenheter på KoneAgria, säger de.

Bror Ahlvik har mjölkproduktion, medan Jonas Häggman har mellanuppfödning av tjur- och kvigkalvar. Johan Häggman har kviguppfödning för slakt och Lars-Erik Södö har numera arrenderat ut sina marker. I stället har han 14 semesterstugor för uthyrning i Ytteresse på Solhaga.

– Litet knapert blev det med foder för min del men bättre än i söder, säger Johan Häggman. Han räknar med att fodret ska räcka nätt och jämnt över vintern.

Jonas Häggman har däremot haft tur.

– Det räcker nog bra, säger han.

Också Bror Ahlvik är nöjd.

– Den sista vallskörden gav ganska bra, säger han.

Han tycker det är positivt att djuren, närmast mjölkkorna, nu har börjat synas på KoneAgria.

– Men det hade varit trevligt också med litet fler maskiner.