Jordbruk Marknad

Berner köpte Nutrifortes
gödselverksamhet

Berner Oy har köpt gödselverksamheten av Nutriforte Oy. I affären flyttades Haifa Chemicals vattenlösliga gödselmedel, som tidigare representerats av Nurtiforte, över till Viljelijän Avena Berner.

– Affären stärker vårt utbud och vår förmåga att betjäna den finländska, professionella trädgårdsodlingen. Viljelijän Avena Berners organisation har också goda förutsättningar att utöka affärsverksamheten i framtiden, säger Kalle Erkkola, affärsverksamhetsdirektör på Berner.

Nutrifortes VD Hannes Mattila kommenterar att Nutriforte hade behövt göra stora investeringar för att på egen hand utöka affärsverksamheten.

– Vi är säkra på att våra kunder genom Berners kunniga organisation får ännu bättre service än tidigare samt stöd för att utveckla sin egen produktion.

Nutrifortes försäljningschef Ilkka Väre flyttar i och med affären över till Berner och fungerar i fortsättningen som produktchef för de vattenlösliga trädgårdsgödselmedlen på Berner. Produkterna kan i fortsättningen beställas via Viljelijän Avena Berners expertförsäljare eller via Berners kundtjänst.