Img 3138
Träställningarna för Ålands första storskaliga solcellspark har byggts med åländskt virke av Anders Söderström (till vänster) och Arvid Mörn från företaget Demesta. Till höger Peter Nordqvist som ansvarar för trädgårdshallens lökintag. Området runt panelerna ska sås in med insektvänliga ängsblommor. Huvudentreprenör för projektet är Harrys El. FOTO: April Kommunikation
Jordbruk

ÅTH bygger Ålands första solpark

Om ett par veckor tar Ålands Trädgårdshall ÅTH i bruk Ålands första stora solpark med en årskapacitet på 180 megawattimmar (MWh).

– Som producentorganisation godkänd för EU-stöd måste vi göra en viss andel miljösatsningar och det sammanfaller med vår egen vilja att vara föregångare i miljöfrågor, förklarar vd Tord Sarling.

Han och ÅTH:s styrelse räknar med att satsningen är en lönsam investering som gör att företagets energikostnader inte skenar iväg även om elpriserna stiger.

Tillsammans med de solpaneler på tak och väggar som ÅTH tidigare installerat redan tidigare i år blir solpanelernas kapacitet totalt 325 MWh, vilket motsvarar 32 procent av ÅTH:s elförbrukning.

Den nya solparken som byggs med trävaror från Ålands Skogsindustrier är en investering på ca 250.000 euro.

Eftersom ÅTH är ett producentägt företag får bolaget halva kostnaden som bidrag från EU. Det är alltså mer än de 30-40 procent som normalt är taket för landskapsregeringens investeringsstöd.

Img 3151
Peter Nordqvist vid ÅTH:s nya solpaneler på väggar och tak med en beräknad årsproduktion på 55 MWh vilket täcker 5 procent av företagets årliga elförbrukning. Huvudentreprenör för detta projekt som färdigställts tidigare i år var elföretaget ACS Klingbergs. FOTO: April Kommunikation

Överskottsvärme lagras nere i berget

Redan tidigare har ÅTH gjort andra satsningar för bättre energieffektivitet.

Under sommarsäsongen sparas överskottsvärme från trädgårdshallens kylsystem djupt nere i berget för att sedan återanvändas för uppvärmning under den kallare årstiden.

– På det sättet återvinner vi 300.000 kWh energi, men det är ändå bara en bråkdel jämfört med de 325 MWh som de samlade solpanelerna ska ge, påpekar Tord Sarling.