Maassa2
Nästa veckas torsdag inleds TrädgårdsExpo i Närpes – en mässa som riktar sig till professionella växthusodlare. Det är första gången på tre år som den har kunnat ordnats. Det är mycket roligt att vi äntligen kan ordna den igen, säger utställningschef Raymond Wesander (till höger) och Kaj Granö.
Maskin & teknik

Återigen dags för
TrädgårdsExpo i Närpes

På grund av pandemin har TrädgårdsExpo inte ordnats i Närpes på tre år. Men nästa veckas torsdag och fredag är det dags igen för specialutställningen inom trädgårdsteknik. Arrangörerna hoppas på drygt tusen deltagare.

– Med tanke på strukturomvandlingen med större enheter och färre odlare är vi glada om mässan besöks av tusen personer. Intresset har varit stort från utställarnas sida och vi hoppas också att odlare från hela landet kommer till Närpes, säger Raymond Wesander, säger utställningschef Raymond Wesander och biträdande utställningschef Kaj Granö.

Den 1-2 september går den trädgårdstekniska specialutställningen TrädgårdsExpo äntligen av stapeln igen. Senast den ordnades var hösten 2019 och flera försök har gjorts efter det men först nu blev det möjligt att ordna den igen.

– Vi siktade på att ordna den i fjol på våren men det gick inte på grund av pandemin och i våras tänkte vi göra ett nytt försök men vågade inte ta risken utan sköt upp den tills nu, vilket var rätt beslut, konstaterar Wesander.

Håller hög klass

Rätt beslut på det viset att utställare från Europa nu vågar röra på sig igen. Enligt Wesander har intresset från utställarna varit stort för att komma till Närpes och medverka i mässan.

– Eftersom trädgårdsodlingen är koncentrerad till Närpes och näringen håller hög klass vill också utställarna erbjuda det bästa och det kan de göra igen nu efter pandemin. Man vet att odlarna här är professionella och vill ha bästa tänkbara expertis och det uppskattar också utställarna, säger han.

Utbudet på mässan speglar långt dagens verklighet med klimatutmaningar och lösningar för att spara energi. Wesander lyfter fram att det finns många representanter för LED-belysning och aktörer som också erbjuder finansiering.

– Det märks att behovet av att spara på el är stort nu och därför finns flera sådana utställare på mässan. En annan intressant nyhet är företaget SoilCare som producerar biokol och utrustning för produktion.

– Kostnadskrisen syns i utbudet och branschen blickar framåt mot en utmanande vinter och många funderar på hur man kan spara in på kostnader. Att vinterodlingen kan fortsätta trots energikrisen är mycket viktigt, säger han.

Under utställningen ordnas också flera seminarier. Recirkulation är ett tema och även ÖSP:s projekt om bekämpning av vita flygare finns med i programmet. Arrangör är Kraft Fotboll och Närpes trädgårdsproducenter.