Hallbarhetsveckan
Hållbarhet som tema lyfts fram och goda exempel på hållbart agerande visas upp för en bredare allmänhet under Hållbarhetsveckan i Österbotten
– Genom att sprida information vill vi locka fler aktörer till att påbörja sitt hållbarhetsarbete, säger Nora Backlund, som är projektledare för evenemangsveckan.
Landsbygdsnäringar Livet på landet

Åter dags för Hållbarhetsveckan i Österbotten

Hållbarhetsveckan i Österbotten – en evenemangsvecka där man vill lyfta fram goda idéer och praktiska exempel på det hållbarhetsarbete som görs i regionen – drar igång nu på måndag.

Den projektfinansierade veckan arrangeras tillsammans med föreningar, kommuner och företag samt andra intresserade aktörer och i år finns det omkring sextio programpunkter att ta del av, jämnt fördelade över landskapet.

Hållbarhetsveckan är ett relativt nytt begrepp för våra nejder.

Den ordnades första gången hösten 2020 och dess målsättning är att synliggöra och stärka de aktörer i regionen som satsar på hållbarhet i olika form samt att gynna nätverkande.

Projektledaren Nora Backlund berättar att den projektfinansierade Hållbarhetsveckan är det första koordinerade arrangemanget av det här slaget i Finland och att idén hämtats hit från Västerbotten i Sverige tack vare nätverket Omställning Österbotten.

– Det är Finlands Svenska 4H som ansvarar för veckan och som kombinerar helheten, säger Nora. Jag tycker att Hållbarhetsveckan passar bra in i 4H:s värderingar då den ska inspirera oss till att jobba för en hållbar framtid. Dessutom har 4H den geografiska bredden och finns på ett sätt eller annat i alla kommuner i svenska Österbotten.

– Vi når ut bra och vi vill att Hållbarhetsveckan ska synas!

Stort intresse att medverka

Nora har jobbat med Hållbarhetsveckan sedan årsskiftet 2019/2020.
De mest intensiva månaderna är strax innan själva veckan, men redan efter nyår börjar de ivrigaste aktörerna ta kontakt. Intresset för att ordna program är stort.
Noras uppgift går ut på att koordinera de olika programpunkterna för att i mån av möjlighet undvika att program med liknande teman konkurrerar ut varandra.
Vidare försöker hon locka med nya aktörer och fungera som ett bollplank för alla som behöver eftersom de själva står för allt innehåll och programarrangemang.

– Det fina med Hållbarhetsveckan är att tröskeln för att komma med är låg, säger Nora. Man behöver inte ha jobbat länge med hållbarhet utan det här kan vara ett första steg, att delta med någon liten aktivitet och då få synbarhet som hållbar aktör.

– I fjol nådde vi ut till en del först efter att veckan kört igång och de fick också vara med, fortsätter hon. Så det finns ingen deadline för att anmäla sig, med det kan hända att de som anmäler sig sent inte hinner med marknadsföringen som vi bjuder på.

De aktiviteter som ordnas i år – seminarier, föreläsningar, kurser, marknader, loppis, gårdsbesök och verkstäder – är mer fysiska och folkliga jämfört med i fjol. Nora tror att det möter ett behov som finns. Folk vill träffas.

När Nora först började jobba med hållbarhetsveckan var hennes vision att göra evenemangsveckan till något av en folkfest med ett trevligt tema, mycket aktivitet och nätverkande, men då visste ingen ännu något om en pandemi.

Nu har folk vant sig vid digitala föreläsningar och hybrida evenemang och det har gett veckan ny sorts bredd och möjlighet för boende på annan ort att delta då en del evenemang är digitala.

Inga större krav att uppfylla

Kriterierna för att kunna delta i Hållbarhetsveckan är att man ordnar något som beaktar social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet, vilket kan ske i form av föreläsningar, temadagar, verkstäder eller öppet hus.

– Det finns inga stora krav som måste uppfyllas, säger Nora. I Österbotten är vi ganska försiktiga med att stoltsera med vad vi gör och om någon har gått igenom sitt eget filter och vågar gå ut med att det som görs är hållbart så tycker jag att det är bra så.

Exempelvis nämner hon en bondgård som har produkter att sälja kan sätta upp en direktförsäljningspunkt under veckan. Och de som inte har de möjligheterna kan presentera eller lyfta fram i sociala medier hurudana jordbruksmetoder som används på gården, kanske har de alternativa energikällor att visa upp.

– Det finns mycket man kan lyfta fram, säger Nora. Hållbarhetsveckan kan alltid vara en aktivitet, men det kan också vara att synas på sociala medier på grund av vad man gör för hållbarheten.

– Det finns bra möjligheter på gårdarna att visa upp vad som sker och för att hålla igång diskussionen om vad som är bra och hållbar matproduktion, fortsätter hon. Öppna upp och bjud in! Det behöver inte vara någon stor grej man ordnar. Och kom ihåg att besöka varandras evenemang! Gör Hållbarhetsveckan till ett nätverkande och sätt inte allt krut enbart på den egna varan!

Hållbar utveckling:

• I slutet av 1980-talet kom FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten. Den definierar och befäster hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
• Hållbarhetsveckan i Österbotten fick ifjol ta emot Mittnordenkommiténs pris inom miljö och energi – Nordens gröna bälte. I prismotiveringen lyftes fram att alla sorters aktörer är välkomna med. Oberoende av om man är liten eller stor, nygrundad eller väletablerad får alla vara med på lika grunder, något som för samman aktörer i en positiv anda.
•Förverkligas av Finlands svenska 4H och finansieras med projektmedel ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond samt med medel från syskonen Hintz fond.
Evenemangsveckans hemsida