Jordbruk Globalt Marknad

ASF och corona
driver Kinas inflation

Kombinationen av afrikansk svinpest och coronavirus kan bli dyr för den kinesiska befolkningen. Matpriserna klättrar snabbt uppåt. Under februari månad steg prisnivån på livsmedel med mer än tjugo procent.

Den allmänna inflationen i Kina höll sig kring 5,2 procent den föregående månaden, enligt officiella uppgifter från den statliga statistikbyrån i Peking. Men priserna på livsmedel har gått upp ännu mer.

Priset på griskött har stigit med 135 procent på ett år. Därutöver måste kineserna betala 21 procent mer för nötkött och drygt 11 procent mer för lammkött. I medeltal har köttpriset det senaste året stigit med 87,6 procent.

Men inte bara köttet blir dyrare. Priset på färska grönsaker har enligt de statliga myndigheterna stigit med nästan 11 procent på ett år. Växtoljor har blivit omkring sex procent dyrare.

Mjölk och ägg bidrar däremot till att stabilisera den allmänna prisutvecklingen. Priserna har knappast stigit alls, högst omkring en procent. Färsk frukt har till och med blivit 5,6 procent billigare det senaste året.

Coronaviruset har igen satt mer fart på priserna då utbudet minskar på marknaden. Tätare kontroller av transporter och logistiska problem har bidragit till de senaste prishöjningarna, uppger den kinesiska statistikbyrån.