Jordbruk Marknad

Arla har höjt mjölkpriset
med 40 procent på ett år

Under detta år har Arla i Finland höjt producentpriset på mjölk sju gånger, trots att inflationen drabbar även bolagets verksamhet. Totalt är höjningarna 40 procent.

– Detta har varit helt nödvändigt för att mjölkproducenterna skall kunna fortsätta sin verksamhet under det hårda tryck som den pågående kostnadsökningen innebär, säger Arlas verkställande direktör Pia Jormanainen i ett pressutskick.

I en undersökning som Arla har låtit göra bland sina producenter säger över en tredjedel att orken börjar ta slut och att det är svårt att sköta gården. Orsakerna är bland annat att utgifterna har stigit kraftigt, att gårdens lönsamhet har försvagats och att arbetsmängden är så stor.

Ändringen har varit snabb. På ett år har orken bland mjölkproducenterna minskat med 64 procent. Producenterna upplever dessutom att deras arbete inte uppskattas.

Enligt producenterna uppskattar finländarna inhemska livsmedel, men matpriserna skulle ändå inte få stiga. De önskar att Arla skall vida åtgärder för att höja uppskattningen för de arbete som mjölkgårdarna gör.

– För att det skall finnas mjölkproduktion i hemlandet också i fortsättningen ser vi att såväl Arla som övriga aktörer som påverkar sektorn genom sin verksamhet måste se till att den inhemska mjölkproduktionskedjan utvecklar sig och hålls livskraftig, konstaterar Jormanainen.

Klimatarbetet går vidare på de gårdar som levererar mjölk till Arla. Koldioxidavtrycket har nu beräknats på alla gårdar och gårdsvisa åtgärder har definierats för hur avtrycket skall minskas. Ett delmål är att minska gårdarnas koldioxidavtryck med 30 procent fram till år 2025.