Investeringsstod 2 A
Enligt uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet har intresset varit stort för energiinvesteringar såsom solpaneler och värmecentraler i år.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Gott om ansökningar om investeringsstöd i år

I år har det skett en ökning i ansökningarna för investeringsstöd jämfört med fjolåret, berättar Kjell Brännäs, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

– Förra året uppgick de beviljade bidragen till 113 miljoner euro, och i år är den beviljade mängden redan 81 miljoner, säger Kjell Brännäs. Beloppet hinner troligen överstiga fjolårets beviljade belopp, eftersom många ansökningar ännu är obehandlade.

Åren 2016-2017 beviljades investeringsstöd för 70-80 miljoner euro. Den gränsen är alltså redan passerad.

– Något riktigt stort uppsving kan man inte tala om, men läget ser lite bättre ut än vad man kanske kunde förvänta sig efter några svåra år.

För mjölkladugårdar har 24 miljoner euro i investeringsstöd redan beviljats i år.

– Förra året uppgick totalsumman till 33 miljoner euro, så där kommer vi nog upp till fjolårets nivå, säger Kjell Brännäs.

För växthusens del har fjolårets stödsumma redan uppnåtts.

– Vi ligger kring 7 miljoner euro nu vilket var det totala beloppet i fjol.

Satsningar på energi och välfärd

Stöd för investeringar för främjande av arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd har redan beviljats till en summa av 5 miljoner euro.

– Där kommer vi nog också upp i fjolårets 7 miljoner, tippar Brännäs.

Också energiinvesteringar har varit populära i år.

Investeringsstod 1
Kjell Brännäs berättar att trots ett dåligt år i jordbruket har det skett en ökning i antalet investeringsstödansökningar jämfört med i fjol.

– Intresset har varit stort bland annat för solpaneler och värmecentraler, och i viss utsträckning också biogas. År 2015 var bidraget 1,7 miljoner euro, 2016 4,7 miljoner och i fjol 7,6 miljoner euro. Nu är vi redan uppe i 6,2 miljoner i beviljat understöd. Jag uppskattar att det blir kring 8-9 miljoner till årets slut.

Fundera på alternativ

Brännäs påminner den som funderar på stora investeringar att ta tid på sig.

– Det lönar sig att fundera på olika alternativ innan man slår till, och välja en kompetent planerare som också kan hjälpa till att konkurrensutsätta bygget. Vi ser väldigt stora skillnader i investeringskostnader, beroende på vilka material som används och hur man valt att genomföra bygget. Kolla vilka lösningar andra kommit fram till, runt om i landet och varför inte också utomlands. En stor investering innebär ändå alltid en risk, och då lönar det sig att göra ett ordentligt förarbete.

Också inom ministeriet pågår förarbetet för fullt inför den nya programperioden som inleds efter 2020. Bland annat kommer förslaget om frigrisning i den nya djurskyddslagen att betyda ändringar i stödnivåerna framöver. Under pågående programperiod hålls stödnivåerna i stort sett oförändrade.