Jordbruk

Förlängning för sänkt dröjsmålsränta för lantbruksföretagarnas försäkringspremier

Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt även i fortsättningen är fyra procent. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

I juli 2017 sänkte regeringen dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt temporärt till fyra procent. Avsikten var att praxis skulle upphöra i slutet av 2018, men nu förlänger regeringen lagens giltighetstid till slutet av 2020.

Avsikten med ändringen är att underlätta jordbrukens betalningssvårigheter som beror på bland annat oväntade förändringar inom jordbruket och svåra väderleksförhållanden under vegetationsperioden.