77266827 2534669826620789 3562647115442159616 O
Det transgena och torktoleranta vetet från Bioceres har väckt stort intresse hos odlarna. De argentinska myndigheterna befarar ändå problem med exporten och tvekar ännu med tillståndsgivningen. FOTO: Bioceres
Jordbruk Globalt Marknad

Argentina kan bli först
med torktolerant GMO-vete

Genetiskt modifierad soja är inget nytt, men genförändrat vete odlas ännu inte kommersiellt i någon del av världen. Ett bioteknikföretag i Argentina hoppas nu på en snar lansering av sin transgena HB4-vetesort som är resistent mot torka.

Det argentinska företaget Bioceres i Rosario marknadsför sedan några år sin torktoleranta HB4-soja, som redan 2015 godkändes för odling i Argentina. Därefter startade tillståndsprocesserna i flera andra länder.

Förhandlingarna om tillstånd har nu avslutats i Brasilien, Paraguay och USA. Därmed kan den den nya sojasorten snart tas i kommersiell odling. I alla fyra länder odlas sojabönor på omkring 90 miljoner hektar. Mellan 94 och 100 procent av sojan är genmodifierad.

Nu står det torktoleranta HB4-vetet i tur. I likhet med sojan, förändras vetets egenskaper med hjälp av klassisk GMO-teknik, till skillnad från den så kallade genredigeringen som sedan ett par år debatteras i Europa.

De argentinska forskarna använder en HaHB4-gen som härstammar från en solros. Den hör till en grupp gener som påverkar växtens stressreaktioner. Därmed kompenserar plantan extrema miljöeffekter som exempelvis vattenbrist.

Tål extrem torka

Den exakta funktionen är ännu hemlig. Enligt Bioceres ger den torktoleranta vetesorten väsentligt högre skördar än jämförelsesorter under svåra odlingsförhållanden. Detta har bekräftats i fältförsök i flera länder, bland annat USA.

I februari detta år preciserade Bioceres sina resultat. I en 395 hektar stor försöksodling prövades HB4-vetet under extremt torra förhållanden tillsammans med flera jämförelsesorter. Skörden ökade med mellan 8 och 22 procent.

Rent tekniskt har den argentinska tillståndsmyndigheten Senasa redan beviljat klartecken för den nya sorten. Experterna har fastställt att vetet inte medför några risker för varken människor, djur eller miljön. Egenskaperna skiljer sig inte från konventionella sorter.

Trots detta har vetet ännu inte tilldelats odlingstillstånd i Argentina. Myndigheterna befarar problem inom exporten. Argentina exporterar stora mängder vete och risken är överhängande att misstänksamma mottagarländer ska avvisa argentinska vetepartier.

Det finns ännu inget land i världen som tillåter odling eller import av genmodifierat vete. Bioceres samarbetar därför med viktiga veteproducenter och -exportörer i förhandlingarna med viktiga importländer, framför allt Brasilien.

Dyra misstag kan avskräcka

Erfarenheterna ute i världen förskräcker. För drygt två år sedan stoppade Japan ett stort parti exportvete från Kanada efter ett fynd av GMO-rester. Resterna härstammade från ett gammal kanadensisk försöksodling med GMO-vete.

GMO-vete odlades på flera områden i både Kanada och USA i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Vetet i det kontaminerade partiet hade odlats långt från de tidigare försöksområdena.

Föroreningar från GMO-försök var länge ett stort problem både i Kanada och USA, där genmodifierade vetesorter testades under 1990-talet. De argentinska myndigheterna vill inte göra samma fel.

Samtidigt ökar behovet av torktoleranta vetesorter i världen. Bioceres hade nyligen besök av en grupp veteodlare från Australien, där extrem torka har blivit en realitet. Odlarna visade stort intresse för tekniken.