A0F9Aca8 D381 4397 Bfa5 95E1F2F3F428
Den ullbaserade växtunderlagsmattan förhindrar tillväxt av ogräs och skyddar växternas rötter. FOTO: Esbau
Jordbruk

Årets trädgårdsprodukt
återvinner ull som
gödsel och växtskydd

Suomen puutarhakauppiaat ry har valt företaget Esbaus Pihavilla (trädgårdsull) till årets trädgårdsprodukt 2023. Esbau fokuserar på ekologisk trädgårdsskötsel och gödsel samt på miljövänlig produktutveckling.

Pihavilla är ett resultat av ett treårigt projekt som möjliggör en minskad användning av plast och andra syntetiska material inom trädgårdsskötsel genom att återanvända fårull som gödsel och växtskydd.

Trädgårdsullens material härstammar från ullproduktionens sidoströmmar som består av smutsig eller sämre kvalitets råvara. I vanliga fall bränns ullen som avfall, men skeppas även utanför Europa för att tvättas, dock med bristfälliga resultat eftersom den tvättade ullen sällan uppnår finska kvalitetskriterier.

Sidoströmmarna kan nu i stället omvandlas till en trädgårdsprodukt som gagnar växter och odling på olika sätt. Till fårullen naturliga egenskaper hör förutom en gödslande effekt även förmågan att binda både värme och vatten.

– Nu när gödselpriserna stigit står det klart att gårdsullen är ett konstnadseffektivt alternativ som fungerar som gödsel och dessutom skyddar trädgården. Då den keratinhaltiga naturfibern under användningen bryts ner lösgörs viktiga närings- och spårämnen, berättar Esbaus verkställande direktör Esa Jussila.

Ullprodukterna fås i olika former. Företagets ullbaserade växtunderlagsmatta förhindrar tillväxt av ogräs och skyddar växternas rötter från hetta. Samtidigt släpper den igenom fukt och näringsämnen. Maskar och mikrober trivs i ullen, medan dess sträva yta håller sniglarna på avstånd. Produkten kan även återanvändas.

– När exempelvis Pihavilla-växtunderlagsmattan har blivit oanvändbar kan den avvändas för att skapa luckrare jord och som gödsel. Naturfibern i trädgårdsullen berikar odlingsunderlaget när den bryts ner.

Trädgårdsullen kan också förhindra erosion om den väts och läggs i en sluttning. Växternas rötter hjälper till att hålla ullmattan och själva marken på plats. Ullen kan även användas exempelvis för att lufta kompost, stöda plantor eller användas i krukor.