Skord6 Jun23 Ct
An-Da Entreprenad i Härkmeri har just nu fullt upp. Företaget utför strängläggning och balning åt kunder i Sydösterbotten. Just nu arbetar Tommy Dahlgren (strängläggning) och Fredrik Andtfolk (balaren) åt Euro-Bull. Det är bråda tider när cirka 600 hektar av den första vallskörden ska balas.
Jordbruk

Arbetet med första vallskörden
kom igång på allvar i Österbotten

De kommande veckorna har An-Da Entreprenad Oy Ab fullt upp. Företaget hjälper som bäst Euro-Bull i Skaftung med arbetet med den första vallskörden. Det är frågan om stora mängder när 600 hektar vall ska slås, strängläggas och balas.

Det är bråda tider för många mjölk- och nötköttsproducenter som har inlett arbetet med att bärga den första vallskörden. Redan förra veckan kom en del igång i Österbotten och i början av den här var det dags för Euro-Bull i Härkmeri och Skaftung, Kristinestad, att inleda skördearbetet.

– Vi gjorde några test i helgen, men i måndags kom vi igång på allvar. Jämfört med de senaste åren inleder vi skördearbetet 4-5 dagar senare på grund av att våren varit lite kall. Men tidpunkten är helt okej, säger Samuel Ingves, som äger och driver Euro-Bull Oy Ab tillsammans med Marcus Teir.

Euro-Bull föder upp många tjurar av mjölkras. Vid sidan av den verksamheten har Ingves egen uppfödning av tjurar medan Teir bedriver dikoproduktion. För att mätta alla magar har de tillsammans vallodling på 600 hektar och ytterligare 170 hektar insådd vall.

– Den första och andra vallskörden tas på 600 hektar och så tar vi också tre skördar på cirka 450 hektar. Växer det bra kan vi också skörda den insådda vallen på 170 hektar två gånger, men det varierar från år till år om det blir en skörd eller två, berättar Ingves.

Mjölk- och köttproducenter eftersträvar ett grovfoder med god smältbarhet, ett så kallat D-värde som ska vara mellan 680 och något över 700. Den första vallen är den viktigaste och fodret bör slås när D-värdet ligger inom det intervallet.

– Vi köttproducenter strävar efter ett D-värde på över 700 för den första skörden, säger han.

Köptjänster nödvändiga

För att det ska gå undan är Ingves och Teir tvungna att ta in extra hjälp med skördearbetet. Den hjälpen erbjuds av An-Da Entreprenad Oy Ab som drivs av Fredrik Andtfolk och Tommy Dahlgren. I sin maskinpark har de en strängläggare och två rundbalare för skördearbetet.

– Vi bildade företaget när Euro-Bull grundades eftersom det stod klart att Samuel och Marcus kommer att ha ett behov av våra tjänster. På den vägen startade verksamheten som växer hela tiden, berättar Andtfolk.

Företaget ifråga har också maskiner för handelsgödselspridning samt jordbearbetning som plöjning.

– Förutom att erbjuda våra tjänster åt Euro-Bull och deras ägare har vi också andra kunder. Vi arbetar i kommunerna Närpes, Kristinestad, Bötom och Merikarvia där våra kunder har åkrar, säger Dahlgren.

An-Da Entreprenad har anställt två förare som arbetar med vallskörden, men just i dag är det ägarna själva som kör balaren och strängläggaren.

– Efterfrågan på våra entreprenadtjänster har hela tiden ökat. Trots att antalet jordbrukare minskar finns unga som satsar och de behöver nödvändigtvis inte äga alla maskiner eftersom det blir dyrt. De senaste åren har maskinkostnaderna stigit mycket och här kommer vi in i bilden, konstaterar Andtfolk.

Skord1 Jun23 Ct
I måndags inledde nötköttsproducenten Samuel Ingves arbetet med den första vallskörden. Skördemängderna av den första vallen ser ut att bli goda. Våren har varit aningen kall, men nederbörden har varit jämn, så det ser riktigt bra ut, säger han.

Tillgodoser kundernas behov

Det passar Samuel Ingves som har små utspridda skiften i flera kommuner. Att hinna med allt det intensiva skördearbetet på egen hand är en omöjligt på grund av omfattningen.

– På grund av de stora mängderna och tidsbrist är vi tvungna att köpa in tjänster. An-Da Entreprenad har lyssnat på våra önskemål och tillgodoser våra behov. Att de har kunnat växa och erbjuda sina tjänster åt andra ser vi som positivt, säger Ingves.

Som mest är uppemot sjutton traktorer igång under vallskördetiden för att tillgodose Euro-Bulls och delägarnas behov. Siktet är inställt på att skörda och bala cirka hundra hektar per dag.

– Om vädret är gynnsamt skördar vi och balar den mängden per dag. Per år med tre skördar producerar vi cirka 12.000 rundbalar som vardera väger cirka ett ton. Vi eftersträvar mycket torrt ensilage och använder inget ensileringsmedel och det gör våra rundbalar mycket täta och tunga. På det viset sparar vi både på plast, nät och transport, förklarar Ingves.

Förra året investerade An-Da i två nya balmaskiner av märket Pöttinger Impress 3160 VC Pro. En maskin som har 32 knivar som snittar gräset mycket.

– Det höga antalet knivar gör att gräset blir kort och det gör fodret tätare. På grund av att våra kunder efterfrågar så täta balar som möjligt valde vi att investera i just den modellen. En annan fördel är att NHK, som är återförsäljare av Pöttinger, erbjuder mycket bra service och huvudlagret av reservdelar finns i Seinäjoki, berättar Andtfolk.

Förnyas vart fjärde år

Balmaskinerna förnyas på grund av den höga användningsgraden med cirka fyra års mellanrum.

– Per år producerar vi cirka 4.000 balar per maskin så användningsgraden är mycket hög. Eftersom vi måste ha effektiva maskiner förnyar vi dem ungefär vart fjärde år, men de fungerar mycket bra i många år ännu som begagnade maskiner åt andra producenter, förklarar Dahlgren.

Skördesystemet med strängläggning och balning är enligt Ingves i dagsläget det mest effektiva.

– Nu har vi kört så här, men det utesluter inte i framtiden att vi kan gå in för ett annat system, till exempel plansilo och en exakthacka.

En så stor köttproducent som Euro-Bull samt delägarnas egna företag sysselsätter inte bara en entreprenör. Företagarna köper också in transporttjänster för rundbalar och sväm av Maarakennus Kaskela medan Kone Urakointi Långskog sprider och förflyttar sväm samt erbjuder strötorv.

– Det känns mycket bra att vår verksamhet sysselsätter andra, konstaterar Ingves.

Ingves siktar på att den andra vallskörden tas i slutet av juli och den sista i september.

Skord4 Jun23 Ct
I Österbotten inleddes arbetet med den första vallskörden på allvar den här veckan.