SLC

ÅPF-ordföranden:
Alla anställda ska
behandlas rättvist

Ålands producentförbunds ordförande Birgitta Eriksson-Paulson konstaterar som representant för branschen att det är olyckligt när det som i fallet med anklagelserna mot äppel- och fruktodlaren Karl-Ers avslöjas tvister om att anställd personal inom jordbrukssektorn eventuellt inte har fått korrekt behandling.

– Jag beklagar den situation som uppstått, men ÅPF som producentorganisation är ingen myndighet utan klagomål om felaktiga anställningsvillkor och osakligt bemötande måste handläggas enligt den normala rättsprocessen, säger hon.

ÅPF-ordföranden påpekar att specialodlingen är mycket stor på Åland och därmed beroende av säsongsarbete och utländsk arbetskraft för att kunna fortsätta och utvecklas.

Samtidigt betonar hon att uppgifter om att anställd personal på Åland inte har behandlats på ett korrekt sätt visar att det ännu mer än hittills behövs information till arbetsgivare om lagstadgade krav på anställningsvillkor och arbetsskydd samt att personalen måste behandlas rättvist och sakligt i alla situationer.

Hon berättar att ÅPF inom maj månad tillsammans med Landsbygdsföretagarnas Arbetsgivareförbund LAF samt Frukt- och Bärodlarnas förbund kommer att ordna information om arbetsgivarfrågor.

– Vår takorganisation SLC har även initierat ett möte för att inom kort i en branscharbetsgrupp diskutera trygg rekrytering, förklarar Eriksson-Paulson.

Läs också: ÅPF och SLC tar avstånd från utnyttjande av arbetskraft