SLC

ÅPF och SLC tar avstånd från
utnyttjande av arbetskraft

Producentorganisationerna tar kraftigt avstånd från osaklig behandling och utnyttjande av arbetskraft. Det är alla arbetsgivares ansvar att motarbeta alla slags missförhållanden i sysselsättningsfrågor påminner SLC och ÅPF.

– Vi ser mycket allvarligt på att ett antal utländska arbetstagare anklagar en fruktodlingsgård på Åland för osaklig behandling och utnyttjande. Vi litar på myndigheternas utredning och utgår från att vårt rättsväsende fungerar sakligt och korrekt, säger Birgitta Eriksson-Paulson, ordförande för Ålands producentförbund.

– Vi kommer att ytterligare öka våra satsningar på att informera jordbruks- och trädgårdsproducenterna om arbetarskydds- och sysselsättningsfrågor. Det är alla arbetsgivares ansvar att driva en etiskt hållbar företagsverksamhet och motarbeta alla slags missförhållanden i sysselsättningsfrågor, kommenterar Mats Nylund, ordförande för centralförbundet SLC.

Producentorganisationernas mål är att alla arbetstagare inom primärproduktionen ska ha bra arbetsförhållanden och vara rekryterade på ett hållbart sätt. I takt med att företagen växer måste företagarna vara alerta på vilka regler som gäller när man anlitar arbetskraft.

SLC och ÅPF vill för sin del göra det organisationerna kan för att hjälpa producenterna säkerställa bra behandling av arbetstagare och schysst rekrytering av arbetskraft.

– Det är viktigt för företagarna och för hela branschen att arbetsförhållandena på gårdarna är i skick. Det vi kan göra är att ta de här frågorna till tals, ordna utbildningar och sprida information för att och stöda våra medlemmar i att göra rätt, säger Nylund.

– Vi har bestämt att vi redan under våren ska erbjuda mera utbildning på Åland. I samarbete med Landsbygdens Arbetsgivareförbund, LAF, och Frukt- och Bärodlarnas förbund kommer vi att ordna utbildning i arbetsgivarfrågor på Åland i början på maj, fortsätter Eriksson-Paulson.

SLC och ÅPF påminner om det finns mycket lättillgängligt material om arbetsgivarfrågor och hållbar rekrytering för lantbruks- och trädgårdssektorns arbetsgivare. På slc.fi/material finns bl.a. inspelade föreläsningar och presentationer från SLC:s och LAF:s utbildningsserie våren 2022.

Läs också: ÅPF-ordföranden: Alla anställda ska behandlas rättvist